Komise: „Motor evropské zaměstnanosti“ se zadrhl

Zdroj: Evropská komise.

Mezi lety 2002 až 2008 vytvořily malé a střední firmy (SMEs) v EU 9,4 milionu nových pracovních míst, čímž výrazně předčily velké podniky. Od začátku hospodářské krize ze sektoru SMEs ovšem 3,3 milionu pracovních míst zmizelo, varuje Evropská komise.

Malé a střední podniky jsou skutečnou „páteří“ unijního hospodářství. Podle čerstvých údajů Komise vytváří dvě třetiny pracovních míst v soukromém nebankovním sektoru a generují 58 % hrubého domácího produktu. Více než 20 milionů SMEs (podniky do 250 zaměstnanců a obratu 50 milionů eur) poskytuje obživu 90 milionům Evropanů.

V letech 2002 až 2008 fungovaly SMEs jako „motor“ vytváření nových pracovních míst. Zatímco ve velkých podnicích v tomto období ročně přibylo jen 0,8 % pozic, v sektoru SMEs v průměru 1,9 %, shrnuje Komise.

Ani malým a středním podnikům se ovšem nevyhnula krize. V minulém roce se jejich produkce snížila průměrně o 5,5 %, což se projevilo i v propouštění. Evropské SMEs nyní zaměstnávají o 3,25 milionu lidí méně než před krizí.

Až pramen vyschne

Komise navíc varuje, že zatímco velké a střední firmy byly nejtvrději zasaženy hned v počátečních fázích hospodářské krize, malé podniky a živnostníky možná to nejhorší čeká až letos, poté co jednotlivé vlády ve snaze šetřit seškrtají podpůrné programy.

Podle Evropské exekutivy leží klíč k řešení současných problémů SMEs v důsledné implementaci Aktu pro malé a střední podniky. To je sdělení Komise z června roku 2008, které přináší celou řadu doporučení (desatero pro malé a střední podniky atd.) a klade před Unii závazek v podobě snížení administrativní zátěže pro podnikatele o čtvrtinu do roku 2012.

Předpokládá též přijetí několika legislativních aktů na úrovni EU: například směrnice o snížených sazbách DPH (schválena, ČR se rozhodla neaplikovat), směrnice o opožděných platbách (projednává se v Evropském parlamentu) nebo nařízení o evropské soukromé společnosti (zatím u ledu).

Malé a střední podniky pálí řada problémů, ale asi největším ze všech jsou pozdní platby. Jak ovšem už minulý rok na podzim EurActiv upozornil, i sama Evropská komise často platí pozdě. Minulý týden navíc toto podezření potvrdil i unijní ombudsman, když upozornil, že si podnikatelé na platební morálku Komise stěžují čím dál častěji (EurActiv 11.6.2010).

Vzhledem k omezeným pravomocem Bruselu při utváření podnikatelského prostředí v Unii však leží hlavní břímě na bedrech členských států. Komise totiž například může dát nějakému podniku pokutu za „protisoutěžní“ jednání, ale už nemůže jednotlivým zemím nařizovat, jak dlouho musí trvat zřízení nové firmy, nebo prosadit elektronickou státní správu.

Jsme dobří

Mezi jednotlivými státy Unie panují v tomto ohledu velké rozdíly. Jak si vedeme my? V Česku se podle názoru evropské exekutivy podnikatelské prostředí od roku 2008 podstatně zlepšilo.

„Pro dosažení skutečného pokroku na evropské úrovni je však třeba, aby se do implementace zapojily všechny státy s maximálním úsilím,“ připomíná ředitel sekce podnikání ministerstva průmyslu a obchodu Karel Machotka (citovaný serverem Euro.cz). Problémem jsou pak legislativní návrhy týkající se statutu evropské soukromé společnosti a opožděných plateb, u kterých stále nebylo dosaženo shody při jejich projednávání,“ říká.

Podle Machotky je největším českým úspěchem novelizace živnostenského zákona, která například zavedla zřízení jediné volné živnosti nebo elektronizaci komunikace podnikatelů s úřady. Komise také chválí, jak se nám bezchybně povedlo implementovat směrnici o službách (do konce minulého roku to zvládla jen třetina států EU).

Pokud jde o základní statistiky týkající se SMEs, Česko se příliš neliší od průměru EU. V tuzemsku tvoří 99,8 % všech podniků, zaměstnávají 68 % pracovníků v soukromém sektoru a generují 55 % HDP (unijní průměr činí 58 %).

Podstatné rozdíly však přece jen najdeme. Zatímco v Unii v průběhu let 2002 až 2008 vzrostl počet SMEs o 13 %, v Česku pouze o 3 %. Podobné je to s vývojem zaměstnanosti v sektoru SMEs: v EU narostla o 12 %, zatímco v Česku o pouhé 1 %. Naopak výkon českých SMEs rost mnohem rychleji, než činil unijní průměr. V Česku v roce 2008 produkoval tento sektor o 87 % více „přidané hodnoty“ než v roce 2002, v celé Unii „pouze“ o 28 %.