Komise: Česko omezuje obchod s ojetými vozidly

auta, opel

Podle Evropské komise kladou české předpisy o registraci dovážených ojetých vozidel překážky hladkému fungování vnitřního trhu. V pátek byla ministerstvu dopravy ČR zaslána oficiální žádost o poskytnutí informací. Komise tím de facto zahájila řízení pro porušení Evropského práva.

Komise reaguje na základě stížnosti, kterou kvůli podmínkám registrace dovážených ojetých vozidel obdržela. Tyto podmínky jsou podle EK přísnější než podmínky pro novou registraci ojetých vozidel, která již v České republice byla přihlášena, a dokonce prý zakazují registraci některých kategorií dovážených ojetých vozidel. Podle zdroje z EK je podstatou problému skutečnost, že se do Česka nesmějí dovážet ojeté nákladní vozy starší pěti let a ojeté osobní automobily starší osmi let. Dovoz ojetin v tuzemsku upravuje zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích z roku 2001. Dovoz ojetin do České republiky loni stoupl o 5%. Prodalo se na 130.000 ojetých vozů, tj. zhruba stejně jako nových osobních aut. Důvodem růstu byl právě vstup do EU.

Žádost Komise je prvním krokem řízení pro porušení práva podle článku 226 Smlouvy o ES. Česká republika bude vyzvána, aby odpověděla do dvou měsíců. V případě, že její odpověď nebude uspokojivá, mohla by Komise orgánům České republiky zaslat oficiální žádost (tzv. odůvodněné stanovisko) o pozměnění vnitrostátních právních předpisů. Pokud by tato změna nenastala v předepsané lhůtě, může následovat varování a po něm žaloba k Evropskému soudnímu dvoru.