Komise chce usnadnit život malým a středním podnikům, zjednoduší proto legislativu

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Stuart Miles.

Evropská komise by ráda, aby se malým a středním podnikům, které vytvářejí 85 % pracovních míst, v Evropě co nejlépe dařilo. Nechala je proto, aby vytipovaly deset evropských regulí, které jejich podnikání nejvíce ztěžují a které by z tohoto důvodu bylo třeba zjednodušit.

„Malé a střední podniky mají lví podíl na vytváření nových pracovních míst v Evropě, a jsou proto klíčem k překonání hospodářské krize,“ řekl novinářům komisař odpovědný za průmysl a podnikání Antonio Tajani. „Právní předpisy musíme koncipovat právě s ohledem na malé a střední podniky, a zejména pak na začínající podnikatele. Musí být promyšlené, jednoduché a stabilní,“ dodal. 

Evropská komise proto již na podzim loňského roku spustila veřejnou konzultaci, které se zúčastnilo na 1.000 evropských malých a středních podniků a organizací zastupujících jejich zájmy. Podnikatelé dostali za úkol vytipovat evropské regule, které nejvíce zatěžují jejich podnikání. Výsledky konzultace evropská exekutiva zveřejnila na konci minulého týdne. 

Najdeme a přepracujeme 

Jak se dočteme ve výsledné zprávě, největší problémy a náklady evropským malým a středním podnikům způsobuje legislativa týkající se chemických látek (REACH), daně z přidané hodnoty, bezpečnosti výrobků, uznávání odborných kvalifikací, ochrany údajů, odpadů, trhu práce, záznamových zařízení v silniční dopravě, zadávání veřejných zakázek a v neposlední řadě i modernizace celního kodexu. 

Na druhou stranu malé a střední podniky, kterých je v Evropě 20,8 milionů, uvedly, že nejvíce oceňují zkrácení lhůt splatnosti, kterou zavedla směrnice o opožděných platbách a která začne platit 16. března letošního roku. 

Oslovení podnikatelé si rovněž pochvalovali zjednodušená účetní a auditní pravidla. 

Žebříček regulí, které přinášejí největší administrativní zátěž, bude předložen představitelům členských států na jarní Evropské radě. Komise chce problémy, na které podnikatelé poukázali, řešit prostřednictvím nového Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), který byl zahájen vloni v prosinci. Program zkoumá evropskou legislativu a hledá zatěžující a neefektivní přepisy a nedostatky. V případě, že takovou reguli objeví, bude přepracována, slibuje Komise.