Komise chce snížit firmám daně

daně

Evropská komise včera představila svůj plán, s jehož pomocí hodlá v následujících čtyřech letech sjednotit daňový základ firem v Evropské unii, zjednodušit celní zákony, podpořit investice do výzkumu a celkově tak zlepšit konkurenční prostředí na jednotném vnitřním trhu.

Společný daňový základ by měl začít platit od roku 2008. Pro firmy odvádějící daně v České republice by to v praxi znamenalo zvýšení daní, neboť v současné době je základ daně nižší, než s jakým počítá návrh Komise. Sjednocení daňového základu má usnadnit podnikání firmám, jež působí ve více členských zemích Společenství.

Společný evropský daňový základ by se měl nejvíce podobat slovenskému základu, který splňuje požadavky Komise na jednoduchost a přehlednost a neexistují v něm zbytečné výjimky a speciální režimy. „Neřeknu vám, že Komise je připravena přijmout slovenský daňový základ, ale návrh Evropské komise bude pravděpodobně velmi podobný současnému slovenskému základu,“ řekl v Bruselu evropský komisař pro daňové a celní otázky László Kovács.

Podle Kovácse nemají navrhované změny zasahovat do suverenity členských států, jíž disponují při tvorbě daňových zákonů. Jednotný daňový základ by znamenal pro firmy větší průhlednost při platbě daní a státy by přitom skutečnou výši daní, a tedy i státních příjmů, mohly nadále ovládat změnou daňové sazby.

Návrh tak neznamená hrozbu daňové konkurenci, o jejíž prospěšnosti je řada členských států přesvědčena. To se týká zejména nových členů Evropské unie, které nižšími daněmi lákají do svých zemí investice a vyrovnávají tak nedostatek své konkurenceschopnosti například v produktivitě práce, která je v zemích staré Patnáctky v průměru vyšší.

Komise dále oznámila svůj úmysl zjednodušit a modernizovat celní zákoník – zejména zavedením možnosti platit cla v elektronické podobě. Evropské firmy podle ní totiž čelí novým výzvám na vnějších trzích a je tedy zapotřebí přijmout opatření, která podpoří zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Mezi dalšími návrhy Komise počítá s modernizací přeshraničních plateb DPH (zejména v oblasti finančních služeb) a s vydáním doporučení členským státům, aby daňově zvýhodňovaly investice do výzkumu a vývoje.