Komise chce rozšířit digitální trh i za východní hranice EU

digitální trh EU

@European Union, 2016

Evropská komise pokračuje v jednání ohledně rozšíření jednotného digitálního trhu za východní hranice EU. To by mělo například Bělorusku či Gruzii pomoci s ekonomickým růstem i s vytvářením pracovních míst.

Minulý týden Evropská komise uspořádala konferenci s představiteli šesti zemí Východního partnerství. Hlavním cílem společného jednání bylo prodiskutovat rozšíření jednotného digitálního trhu, jehož součástí by se měli východní sousedé EU v budoucnu stát.

Motivem pro expanzi jednotného digitálního trhu i za hranice EU je podle Komise předpokládaný rozvoj vzájemných vztahů mezi Unií a jejími východními partnery, jejich ekonomický růst, vytvoření nových pracovních míst nebo nových podmínek pro tamní podnikatele.

„Digitální společenství otevře nové možnosti jak občanům, tak podnikatelům na obou stranách a to především skrze zdokonalení digitálního vládnutí, lepší propojení regionů a zintenzivnění vzájemné komunikace,“ uvedl k plánům na rozšíření digitálního trhu komisař pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannes Hahn.

„Abych uvedl konkrétní příklad: máme teď závazek pracovat na harmonizovaném rámci pro internetové obchodování, které nám umožní mimo jiné chráněný přístup ke zboží a službám v rámci zemí Východního partnerství,“ upřesnil Hahn.

Konference se zúčastnili ministři zabývající se digitální ekonomikou a společností z Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny.

Během jednání Komise představila  základní oblasti pro fungování programu regionálních sítí EU4Digital.. Program je postaven na několika základních tématech, mezi které patří například vytvoření pravidel pro telekomunikaci, výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií, digitální dovednosti, kyberbezpečnost nebo online obchodování. Právě tato témata mají sloužit nejen jako priority pro vytváření jednotného digitálního trhu uvnitř EU, ale také za jejími hranicemi.

„Jsem přesvědčen, že naše společná vize digitálního společenství a náš společný závazek investovat do digitální ekonomiky a společnosti ve výsledku přinese výhody oběma stranám a vzájemně přiblíží nejen podnikání, ale také samotné občany,“ řekl při jednání komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger.

Diskuze a návrhy Komise jsou prozatím spíše obecné. Konkrétní kroky pro postupné rozšiřování digitální trhu směrem na východ by Komise měla představit v létě roku 2017.

S využitím EUbusiness.com a zdrojů Evropské komise