Jourová představí nová pravidla online obchodu 9. prosince

Zdroj: Evropská komise

Jednání vlády dnes navštívila eurokomisařka Věra Jourová, kde představila plán Komise pro rok 2016. Hodně práce jí však čeká ještě do konce toho letošního, a to hlavně v oblasti sjednocování digitálního trhu. Začátkem prosince hodlá představit návrhy směrnic pro harmonizaci pravidel nákupu digitálního obsahu nebo pro sjednocení reklamačních postupů v rámci online obchodu. Vyjednávání o reformě osobních dat, které má být dokončeno také do konce roku, prý probíhá bez větších problémů.

V květnu představená Strategie pro jednotný digitální trh začíná dostávat první obrysy. První legislativní opatření, která mají odstranit bariéry online obchodu, hodlá Komise předložit už začátkem příštího měsíce.

Jedná se konkrétně o návrh nové směrnice pro nákup digitálního obsahu, jako jsou filmy, hudba, nebo elektronické knihy tak, aby pro jejich stahování fungovala po celé EU stejná pravidla. Evropské právo totiž například vůbec neřeší postup, pokud je zakoupený digitální obsah vadný.

Druhou připravovanou legislativou je směrnice, která má sjednotit postupy při reklamacích a ukončování smluv. Evropský spotřebitel, který si koupí zboží či služby ze zahraničí online, by tak měl mít při reklamaci nebo v případě odstoupení od smlouvy stejná práva jako v jeho vlastní zemi.

„Tyto dvě směrnice budu navrhovat 9. prosince a očekávám ještě hodně práce na přesvědčování všech klíčových institucí a osobností, že jsou to užitečné kroky k odstraňování bariér digitálního trhu,“ uvedla dnes česká eurokomisařka pro justici, ochranu spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová, která na dnešním jednání vlády představila program Komise pro nadcházející rok.

V trialogu nejsou rozpory

Komisařka, která má na starosti i oblast ochrany osobních dat, dnes také popsala právě probíhající vyjednávání mezi Komisí, Evropských parlamentem a členskými státy o reformním balíčku ochrany osobních údajů. V rámci tzv. trialogu se řeší technické aspekty reformy článek po článku tak, aby se postoje tří stran sladily.

První ze dvou částí reformního balíčku je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, o kterém se v trialogu jedná již od června. Podle slov Jourové rozhovory mezi třemi institucemi probíhají bez větších problémů.

„V tuto chvíli nevidím zásadní rozpor a články se daří dojednávat tak, aby koaliční text vyhovoval všem,“ uvedla dnes Jourová s tím, že vyjednávání směřuje ke zdárnému kompromisu, který má být uzavřen do konce roku.

Rada EU se shodla na nařízení o ochraně osobních údajů. Trialog může začít

Státy, Komise a Parlament se delší dobu nemohly například shodnout na podobě sankcí pro ty, kteří budou ochranu dat porušovat. Dalším zádrhelem bylo například to, zda je při dalším použití dat potřeba opakovaný souhlas toho člověka, jehož data se posunují.

„Tam jsme hledali únosnou míru, abychom například neparalyzovali vědu a výzkum, která potřebuje data využívat dlouhodobě, ale abychom zároveň zabránili zneužití dat v komerční sféře,“ řekla komisařka.

Druhou částí reformního balíčku je Směrnice ochrany osobních údajů v justici a trestních věcech, která má zajistit vysokou úroveň ochrany a zároveň usnadnit výměnu osobních dat mezi policií a soudy všech států EU. Na vyjednávacím postoji k návrhu směrnice se Rada pro spravedlnost a vnitřní věci dohodla 9. října. To lucemburskému předsednictví umožnilo začít jednání s Parlamentem.

Autor: Eliška Kubátová