Jednotný evropský trh s hudbou se možná už brzy stane realitou

Evropská komise včera oznámila, že již zanedlouho bude možné nakupovat hudbu online nehledě na hranice národních států. Mohlo by tak dojít k většímu rozmachu portálů jako je například iTunes. Hudební průmysl však nevidí situaci tak optimisticky – zbývá podle něj vyřešit ještě řadu obtíží.

Portál Apple iTunes se možná v dohledné době dočká v Evropě většího rozmachu. Francouzská společnost SACEM, která zastupuje asi 128 tisíc umělců a vybírá poplatky za používání jejich děl oznámila, že autorská práva zpřístupní i dalším partnerským organizacím po celé Evropě. Končí tak její monopol na zastupování francouzských umělců v hudebním průmyslu. V případě, že by se ke kroku SACEMu připojily „národní správci“ hudebních práv v dalších zemích Unie, mohla by časem vzniknout celoevropská licence na využívání zvukových děl.

Pokud by se „panevropská“ hudební licence skutečně stala realitou, umožnila by zvětšit pole působnosti portálu iTunes společnosti Apple, která v současnosti kontroluje asi polovinu světového trhu s online hudbou, i její konkurenci.

„Jestliže je portál iTunes připraven k dohodě s vydavateli a organizacemi zastupujícími umělce na úrovni více států, měl by poskytnout díla, kterými disponuje všem evropským spotřebitelům i v těch zemích, kde dosud jeho služby nebyly k dispozici,“ prohlásila komisařka pro volnou soutěž Neelie Kroes a odkázala při tom na fakt, že Apple zatím nepovoluje v Evropě uživatelům nákupy hudby na iTunes mimo hranice jejich země. Tento problém se týká i Česka, kde zatím nedošlo k založení pobočky tohoto hudebního webu.

Podle Kroes je znát „dobrá vůle všech hlavních hráčů hudebního průmyslu v Evropě“ k co nejrychlejšímu odstranění bariér. Proti nim Komise dlouhodobě bojuje: v červenci 2008 vyzvala všechny národní organizace spravující práva umělců, aby se vzdaly svého monopolu na jejich zastupování, a umožnily tak vznik „panevropských“ licencí na hudební díla.

Pokud půjdou ve šlépějích francouzské SACEM i další podobné organizace po celé Evropě, mohlo by to znamenat nový impuls pro unijní trh s online hudbou. Ten je teď rozdroben na řadu národních trhů, přičemž na každém z nich platí odlišná pravidla. Dochází pak k paradoxní situaci, kdy například britská verze zmiňovaného iTunes nabízí skladby, které ale nejsou k dispozici na její italské mutaci.

Optimisté věří, že „panevropská“ licence na využívání hudebních děl by mohla v Evropě konečně snížit poplatky za legální stahování muziky a vytvořit tak reálnou konkurenci stále oblíbenějšího – ale nelegálního – získávání hudby přes P2P sítě. Z Evropské komise, Applu nebo velké vydavatelské společnosti EMI zaznívá směrem k organizaci SACEM potlesk, nicméně její představitelé se snaží optimismus mírnit s tím, že zbývá při odbourávání bariér vyřešit „ještě řadu problémů“.

V Česku vykonávají správu autorských práv v hudebním průmyslu společnosti INTERGRAM a OSA. První jmenovaná zastupuje výrobce zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výkonné umělce, zatímco druhá jedná jménem autorů a hudebních nakladatelů.

(Tento článek vznikl ve spolupráci s agenturou Reuters.)