Dá se podnikání naučit?

Myšlenka vštípit podnikatelského ducha mladým lidem je v politických kruzích EU v poslední době stále populárnější. S její rostoucí oblibou se však množí názory, které tvrdí, že něco takového možné není – podnikatel se s tím musí jednoduše narodit.

Evropský kontinent má ve srovnání se Spojenými státy americkými mnohem méně podnikatelů. Jako možné vysvětlení se nabízí fakt, že Američané jsou odvážnější a na rozdíl od Evropanů se nebojí riskovat. I z toho důvodu uspořádala Evropská unie již druhý Evropský týden malých a středních podniků (25. května – 1. června), mezi jehož cíle patří i propagace podnikání, a to zejména mezi mladými lidmi.

Dá se ale podnikání naučit? Nebo musí být vrozené? Na tyto otázky se snažila odpovědět debata mezi podnikateli a politiky, kterou u příležitosti zahájení akce organizovala Generation Europe Foundation a European Confederation of Young Entrepreneurs v Bruselu.

Ukázalo se, že v otázce, zda má být do školních osnov zařazen předmět rozvíjející podnikatelského ducha, existuje velký rozkol. Jedni na podnikatelský um nahlížejí jako na vlastnost, která není vlastní všem, druzí věří, že se jí za použití vhodných metod dá (alespoň částečně) naučit.

Simone Baldassari z Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl Evropské komise je přesvědčen o tom, že Evropa potřebuje urychleně přijít na způsob, jak povzbudit lidi, aby v podnikání hledali svou kariéru.

„Souhlasíme s tím, že podnikání není jen o rozjetí byznysu. Musíme zcela od základů změnit způsob, jak vyučovat žáky už na základních školách,“ řekl.

Podle Baldassariho to ale nutně neznamená, že se musí ve školách zavést předmět „podnikání“. „Můžeme třeba změnit způsob přemýšlení ve všech předmětech,“ navrhuje a dodává, že učitelé by měli vystupovat jako „trenéři“ či „sparing partneři“.

Zavedení nového předmětu ale příliš neoslovilo například Jeroena Meense, majitele poradenské společnosti, který za jednoznačně největší přínos pro začínající podnikatele považuje praxi.

„Ve škole se něco naučíte a pak přijde test, kdežto v životě je to obráceně: nejdříve projdete testem a až poté se poučíte“ vysvětlil Meens.

Role učitelů

Jako zcela zásadní se v debatě ukázala být role učitelů podnikání. Podle debatérů totiž nezáleží pouze na tom, zda a jak moc je učitel ochotný rozvíjet ve studentovi podnikatelského ducha, ale i na tom, jaké zkušenosti s podnikatelskými aktivitami a prostředím má.

Shodli se proto na tom, že školy a univerzity by na hodiny věnované podnikání měly zvát opravdové podnikatele, kteří by posluchačům přiblížili nejen výhody, které řízení vlastního podniku přináší, ale i úskalí, která na začínající podnikatele číhají.

I kdyby se ale podnikatelé a politici dohodli na tom, jestli (a jakým způsobem) nový předmět zaměřený na rozvíjení podnikatelského ducha skutečně zavést, budou se muset vypořádat s jistými bariérami. Jednou z nich je rozdělení kompetencí mezi Evropskou unií a národními vládami v oblasti školství a vzdělávání. Plnou kontrolu nad obsahem školních osnov mají dle současného nastavení členské státy.