Firmám vadí časté změny daňových zákonů

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Arvind Balaraman.

Více jak polovina oslovených firem se domnívá, že časté změny daňové legislativy mají negativní vliv na jejich podnikání. Průzkum, který prováděla společnost Deloitte, probíhal kromě Česka i v dalších evropských zemích.

„Pro společnosti je daňová jistota důležitým aspektem při rozhodování o umístění nebo rozšíření jejich investic,“ uvedl Tomáš Seidl z oddělení daňového a právní oddělení Deloitte v ČR.  

V celkem 24 zemích, kde online průzkum v létě letošního roku probíhal, více jak polovina (52 %) zúčastněných firem s tímto výrokem souhlasí a dodává, že pokud je daňová jistota nízká, může dokonce poškodit jejich podnikatelské aktivity. V České republice si to myslí dokonce 59 % respondentů.

Podle 28 % firem za to mohou příliš časté změny daňové legislativy. Přispívá k tomu podle nich i nepřiměřená délka daňových řízení (12,4 % oslovených podniků) a nedostatky a rozpory ve stanoviscích daňové správy (12,1 %). 

Čeští podnikatelé jsou podle průzkumu přesvědčeni, že daňová jistota je v ČR horší než v jiných vyspělých zemích. Pouze 5 % se domnívá, že je tomu naopak.

Dobré vztahy s úřady

Průzkum, jehož se zúčastnilo více jak 1.300 firem, se kromě daňové jistoty mezi daňovými poplatníky soustředil i na další oblasti jako např. vztah s finančními úřady či daňové kontroly. 

Téměř dvě třetiny (65 %) respondentů uvedly, že se svými daňovými úřady mají dobrý vztah, a více než čtvrtina (27 %) jej hodnotí jako velice dobrý. Za špatný až velice špatný tento vztah naopak považují rakouští, italští, polští, rumunští a ruští podnikatelé (více než 15 % respondentů z každé země).

„Pokud se podíváme pouze na výsledky za Českou republiku, zjistíme, že svůj vztah s finančními úřady za velmi dobrý považuje 96 % českých respondentů,“ upřesnila výsledky Radka Mašková, ředitelka v daňovém oddělení Deloitte.

Největší komplikace ve vztahu s finančními úřady vidí respondenti v oblasti daní z příjmů a DPH.  

Co se týče daňových kontrol, stejně jako před dvěma lety, kdy probíhal podobný průzkum, firmy uvedly, že nejvíce daňových kontrol zaznamenaly opět v oblasti DPH a daně z příjmů. Více než polovina (53 %) respondentů si myslí, že intenzita kontrol je stejná jako v předchozím roce. Jen pětina oslovených (21 %) tvrdí opak.