Exportérům se vyplatí fyzická přítomnost v Číně

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

S tím, jak se rozrůstají trhy v Číně, sílí i podpora Evropské unie a jednotlivých členských států evropským malým a středním podnikům, které se rozhodnou do této země vyvážet nebo zde nabízet své služby. Výjimkou není ani Česká republika.

Evropské malé a střední podniky (MSP), které jsou definované jako společnosti s méně než 250 zaměstnanci a obratem nižším než 50 milionů eur, si často v různých průzkumech stěžují na to, že jim ve vstupu na zahraniční trhy brání celá řada překážek – ať už právního, jazykového či kulturního charakteru.

Situaci navíc nepomohla ani celosvětová hospodářská krize, která přiměla některé státy, aby své trhy ještě více a lépe chránily.

Jedním z cílů Aktu pro malé a střední podniky, který byl evropskými lídry přijat v roce 2008, je umožnit těmto podnikům, které dohromady tvoří 99 % všech evropských společností a vytváří tři čtvrtiny veškerých pracovních míst, využívat růstu trhů v jiných koutech světa – zejména pak v zemích, pro něž se uchytilo označení BRICK (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Korea).

Expanze evropských podniků za hranice Unie je brána i jako předpoklad úspěchu hospodářské strategie Evropa 2020, kterou Evropská komise představila na začátku loňského léta.

Antonio Tajani, evropský komisař pro průmysl a podnikání, nedávno zdůraznil, že Unie by měla co nejvíce podporovat evropské podnikatele při pronikání zejména na čínský a indický trh.

„Mezinárodně aktivní malé a střední podniky dosahují lepších výsledků,“ nechal se slyšet Tajani, který je přesvědčen, že MSP s obchodními aktivitami v zahraničí rostou (i co se týče počtu zaměstnanců) mnohem rychleji, než ty, které operují pouze na domácích trzích.

„Zřizování podpůrných center jak v Číně, tak v Indii je pro společnosti nesmírně přínosné, protože zde mohou najít podporu, která jim v dlouhodobém měřítku pomůže zvýšit konkurenceschopnost,“ řekl také komisař.

Prozradil rovněž, že Komise nyní pracuje na návrhu strategie, která by měla povzbudit malé a střední podniky v jejich aktivitách na mezinárodních trzích. Hotová by měla být do konce tohoto roku.

Význam čínského trhu pro evropské podnikatele podtrhuje i fakt, že Evropská unie založila v listopadu loňského roku zrovna v Pekingu svou první obchodní pobočku pro malé a střední podniky (EurActiv 28.1.2011).

Drobní podnikatelé, kteří chtějí prodávat výrobky nebo nabízet služby zákazníkům přímo v Číně, se mohou na její zaměstnance obracet s žádostmi o rady. Kancelář také nabízí různá školení, která mají firmám usnadnit orientaci na čínském trhu.

Podpora exportu ve vybraných členských zemích EU

A jakým způsobem probíhá podpora MSP při jejich vstupu na čínský trh v jednotlivých členských státech EU? Podívejme se na některé z nich:

Tak například Bulharsko, které se stalo členem EU v roce 2007, podporuje malé a střední podniky při jejich expanzi na zahraniční trhy skrz speciální agenturu. Ta prostřednictvím různých projektů usiluje především o to, aby měli bulharští podnikatelé k dispozici online databázi exportérů a seznam exportních příležitostí, přehled veletrhů a výstav nebo informace o pořádání tématických workshopů a seminářů.

Maďarsko využívá podobný model –  nedávno vznikla národní kancelář pro podporu malých a středních podnikatelů při vývozu za hranice EU.

Francie zase spoléhá na vládní „exportní program“, který se každoročně zaměřuje na jednu zemi – tento rok se jedná o Indii (Čína byla v hledáčku programu v předchozích letech). Malé a střední podniky se totiž na celkovém objemu francouzského exportu podílejí 38 % (údaj pochází z roku 2010). Celkem 9 tisíc francouzských společností vyváží do Číny.

Slovensko se snaží povzbuzovat konkurenceschopnost svých společností na mezinárodních trzích například prostřednictvím účasti na světových výstavách nebo skrz Národní agenturu pro rozvoj malého a středního podnikání. Slovenské MSP se na celkovém objemu vývozu země podílejí 39 %.

Podpora českým podnikům 

Česká republika se řídí vládou schválenou Exportní strategií pro období 2006-2010, která však byla letos v lednu prodloužena o jeden rok. Mezitím se pracuje na nové strategii, která bude mít platnost od roku 2012 do 2015. Dokument by měl být provázán s připravovanou Strategií konkurenceschopnosti a stejně tak s připravovanou Koncepcí zahraniční politiky. 

I přesto, že Česká republika vyváží z velké většiny do zemí Evropské unie (v roce 2010 to bylo 85,9 %), strategie bere v potaz i dynamicky rozvíjející se země (v dokumentu označované jako prioritní), mezi nimiž kromě například USA, Ruska, Brazílie a Indie najdeme i Čínu. 

Podle Českého statistického úřadu představuje Čína 19. nejvýznamnějšího exportního partnera České republiky (první místo zaujímá Německo, druhá příčka patří Slovensku, třetí Francii). 

Českým firmám se v pronikání na zahraniční resp. čínský trh snaží pomáhat proexportní agentura Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) CzechTrade, která disponuje 33 zahraničními kanceláři ve 35 zemích – v Číně pak v Šanghaji a Chengdu. 

„S tím, jak se mění naši klienti, mění se i CzechTrade a nabídka naších služeb. Zdaleka již nejsme agenturou na podporu exportu v podobě, jak před téměř čtrnácti lety vznikla,“ řekl EurActivu generální ředitel agentury Ivan Jukl. „Jako své hlavní poslání vidíme partnerství s podniky po celou dobu procesu plánování a realizace jejich rozvoje v zahraničí. Tento proces je stále více označován slovem internacionalizace a daleko přesněji vystihuje, jaké ambice by čeští inovátoři měli mít a jaké potřeby můžeme v této souvislosti uspokojit,“ dodal. 

Agentura nabízí poradenské a informační služby – například zpracovává základní charakteristiky trhu, poskytuje informace o konkurenci, monitoruje veletrhy a výstavy v Číně resp. vyhledává potenciální zákazníky, které případně osloví, a může s nimi sjednat i obchodní schůzku apod. 

„V Číně řešíme každodenní servis pro české firmy, které se zajímají o čínský trh,“ vysvětluje EurActivu z Šanghaje vedoucí místní kanceláře CzechTrade Aleš Červinka. „S českou společností si nejprve vyjasníme jejich záměr, a poté sjednáme podmínky spolupráce. Naše služby jsou placené.“ 

Červinka upozorňuje na to, že pokud se česká společnost rozhodne podnikat na čínském trhu, vyplatí se jí fyzická přítomnost v Číně. „Čína patří k poměrně obtížným teritoriím se svými vlastními kulturními a jazykovými specifiky,“ vysvětluje. Agentura proto společnostem nabízí možnost dočasně využívat jejích kanceláří jak v Chengdu, tak v Šanghaji. 

O přímou podporu a pomoc v teritoriu se snaží i česká ambasáda v Pekingu. „Náš úřad poskytuje zdarma souhrnné teritoriální informace o Číně, dále pak aktuální ekonomické informace a analýzy nebo informace o podmínkách pro podnikání, celních tarifech, certifikátech apod, zodpovídá dotazy českých firem a institucí a nabízí i mediální podporu a záštitu,“ napsal v emailu Petr Vávra, vedoucí obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Čínské lidové republice.