Evropští podnikatelé chtějí, aby se patenty staly základem Inovačního aktu EU

Evropská asociace malých a středních podniků oceňuje, jak se EU v poslední době snaží podporovat inovace. Evropské lídry ale zároveň požádala, aby na první místo v žebříčku priorit zařadili komunitární patent. Součástí představ Evropské komise o nové inovační politice je přitom i plán na vytvoření tzv. Evropského inovačního aktu.

Podniky také prosazují, aby členské země posílily ochranu duševního vlastnictví, a to prostřednictvím státní pomoci, zadáváním veřejných zakázek a podporou trhu s inovativním zbožím.

Nejvýznamější lobbistická skupina zastupující malé a střední podniky (UEAPME) v reakci na dokument Evropské komise revidující inovační politiku EU požaduje urychlené vytvoření jednotného patentu Společenství, který by mohl výrazně podpořit inovace v sektoru malých a středních podniků.

Podle generálního tajemník UEAPME – Andrea Benassiho tento dokument svědčí o "lepším a přesnějším pochopení" témat týkajících se inovací. Podle tajemníka dokument ukazuje přesně na ty výzvy, na které je třeba se zaměřit, pokud chce Evropa dohnat své hlavní konkurenty – jmenovitě jde o ochranu duševního vlastnictví, přístup k financím a lepší spolupráci mezi vědeckým a podnikatelským sektorem.

Obsáhlý dokument Evropské komise o její současné představě inovační politiky se dotýká všech obvyklých témat jako je potřeba zavedení patnetu Společenství, posílení role malých a středních podniků, význam vnitřního trhu nebo podpora vzdělání a dovedností.

Revize Lisabonské agendy

Ačkoliv dokument nijak zásadně nepřekvapí, lze si podle něj představit, jak Komise uvažuje o budoucí podobě revidované Lisabonské agendy. Překvapující může být to, že v dokumentu není žádným způsobem zmíněn pojem kreativita, a to i přesto, že rok 2009 byl vyhlášen Evropským rokem kreativity a inovací (EYCI).

Podle Komise se EU dokázala od obnovení Lisabonské strategie v roce 2005 v inovacích přiblížit svým hlavním konkurentům – USA a Japonsku, ale i tak bude třeba dalšího zlepšení.

Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost měla z Evropy učinit do roku 2010 nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa, což se dnes jeví jako nereálný cíl.

Podle Komise sice došlo ke snížení nákládů na registraci evropských obchodních značek, klíčovým bodem ale přesto zůstává otázka ochrany duševního vlastnictví.

" EU si především nemůže dovolit nadále zachovávat současný systém patentování, který je nejednotný a nákladný. Zárověn je třeba dále posílit inovace ve službách a informačních a komunikačních technologiích." 

Nedostatek investičního kapitálu

Evropské fondy jsou sice na inovace zaměřeny více než kdykoliv předtím, zároveň je ale nutné zjednodušit přístup k financím, a to hlavně pro malé a střední podniky. Nový dokument také připouští, že obstarání investičního kapitálu zůstává pro inovativní podniky velkým problémem.

Evropská komise také nepřímo vyzvala finanční investory, aby "místo upřednostňování vidiny rychlého zisku investovali více do inovačních projektů s delší dobou návratnosti."

Z dokumentu vyplývá, že politika podpory inovací zůstane v EU prioritou na všech úrovních. Unie bude také zkoumat možnost zavedení Evropského inovačního aktu. Jeho oficiální návrh by měl být znám na jaře roku 2010.