Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o využití potenciálu kreativních odvětví

Evropská unie včera (27. dubna) odstartovala veřejnou debatu, jejímž cílem je uvolnit ekonomický potenciál kultury a umění. Komise si od této iniciativy slibuje povzbuzení hospodářského růstu.

O tom, že umění a kultura skrývá ekonomický potenciál, přesvědčila Evropskou komisi studie, kterou si komisaři nechali vypracovat v roce 2006. Dokument poukázal především na to, že kultura a tzv. kreativní odvětví (např. hudební a filmový průmysl, architektura, módní průmysl, nejrůznější výtvarné obory apod.) se významnou měrou podílejí na hospodářském růstu a navíc – často rostou rychleji než jiná průmyslová odvětví. Závěry studie se poté staly součástí „Evropské agendy pro kulturu v globalizujícím se světě“, kterou Komise vydala o rok později. 

Co nejlepší využití ekonomického potenciálu kultury, zejména v období hospodářské krize, bylo také jedním z velkých témat českého předsednictví v první polovině loňského roku (EurActiv 1.4.2009).  

V současné době platí, že tento sektor nabízí pracovní místa až pěti milionům občanů EU a podílí se 2,6 % na unijním HDP. 

Zapojit se můžete i vy 

Myšlenku, že v umění a kultuře lze objevit obrovský (a ještě ne zcela plně využitý) ekonomický potenciál, přijala za svou i komise „Barroso II“, kde za oblast vzdělávání, kultury, mnohojazyčnosti a mládeže nese zodpovědnost komisařka Androulla Vassiliou.  

Podle jejích slov „evropská kultura a kreativní odvětví nejsou důležité jen pro kulturní rozmanitost na našem kontinentu, ale představují i jeden z nejdynamičtějších ekonomických sektorů. Navíc sehrávají významnou roli v tom, jak vyvést Evropu z krize.“ 

Svým nápadem, jak nejlépe tohoto potenciálu využít, mohou od včerejška do celoevropské online debaty přispívat i jednotliví občané, organizace či národní, regionální a místní orgány.  

Veřejná konzultace, která byla za tímto účelem odstartována na tiskové konferenci v Bruselu za přítomnosti komisařky a představitelů zmiňovaných odvětví, se opírá o Zelenou knihu zdůrazňující potřebu především malých podniků (aktivních v některé z kreativních oblastí) co nejlépe dosáhnout na finanční prostředky. 

Veřejná diskuse bude ukončena v červenci letošního roku a příspěvky budou zveřejněny na internetu. Evropská komise pak výsledky konzultace představí v září 2010. 

Veškeré bližší informace jsou k dispozici zde.