Evropská komise varuje ČR před porušováním telekomunikačních pravidel

Evropská komise vytýká České republice, že v legislativě dosud chybí některá pravidla, která jsou zásadní pro efektivní fungování evropského trhu elektronických komunikačních služeb. Komisi se nelíbí například neúplné telefonní seznamy nebo nepřenositelnost telefonních čísel.

Evropská pravidla pro elektronické komunikační služby, které v současné podobě existují od roku 2002, mají za cíl umožnit hladký přechod od původně monopolizovaných trhů telekomunikací v jednotlivých členských státech Unie k volné soutěži na jednotném evropském komunikačním trhu.

Komise včera zaslala České republice tzv. odůvodněné stanovisko ohledně úplnosti telefonních seznamů a přenositelnosti telefonních čísel. Odůvodněné stanovisko je druhým stupněm procedury proti členskému státu v případě že porušuje právo EU před podáním žaloby k Evropskému soudnímu dvoru. Mírnější varování dostala ČR v oblasti ochrany spotřebitelů před nevyžádanou reklamou.

V ČR zákon dosud neumožňuje úplnou přenositelnost telefonního čísla při přechodu od jednoho operátora ke druhému, o přenositelnosti mezi pevnými a mobilními operátory ani nemluvě. Evropská komise přitom považuje přenositelnost čísla za jeden z klíčových nástrojů, které mají napomoci prohloubení komunikačního trhu a povzbuzení konkurenčního prostředí.

Dalším nedostatkem, který České republice Komise vytýká je neúplnost telefonních seznamů. V současné době je možné v oficiálních telefonních seznamech dohledat pouze čísla pevných linek, nikoliv však čísla mobilních telefonů. Ani služba informující o telefonních číslech není v současné době tyto údaje poskytnout. Komise považuje dostupnost telefonních čísel za nepostradatelný nástroj účinné každodenní komunikace.

Poslední oblastí, která je v očích Komise problematická, je nedostatečná ochrana proti nevyžádané komunikaci (spamu) v ČR. Jedinou výjimkou jsou případy, kdy jsou osobní údaje sděleny zákazníky v obchodním styku. Česká legislativa však toto opatření interpretuje tak, že umožňuje pro reklamu využití čísel z veřejných telefonních seznamů. Bránit se proti tomu lze pouze písemným podáním nesouhlasu s využíváním telefonního čísla k nevyžádaným hovorům. To je však v rozporu s právem EU.