Evropská komise jde v oblasti geneticky upravených plodin proti národním vládám

Evropská komise se pokouší otevřít dveře geneticky upraveným plodinám na evropský agrární trh. Proti postoji podnikají některé vlády členských států vlastní kroky a snaží se používání genově upravených produktů ve svých zemích národním zákonodárstvím omezit.

Podobně postupuje německá spolková vláda, které se podařilo prosadit ve schvalovacím procesu zákon, který nařizuje striktní oddělení osevních ploch pro geneticky upravené a „čisté“ produkty. Subjekty, které chtějí GMO používat, budou do budoucna navíc zodpovědné za případná opatření, která bude nutné přijmout na odstranění znečištění geneticky nemanipulovaných produktů.

Proti německému zákonu se již vyslovila Evropská komise, která jej shledává jako příliš restriktivní a zvažuje zahájení řízení s Německem. Podle EK totiž zákon odporuje některým bodům smluv Evropského společenství.