Evropská komise chce zavést princip „jedna akcie, jeden hlas“

Evropský komisař pro vnitřní trh Charlie McCreevy chce navrhnout zavedení principu „jedna akcie, jeden hlas“ ve všech členských zemích EU. McCreevy tím chce napomoci rovnoprávnému výkonu práv akcionářů. Jedná se ovšem o politicky velmi ožehavé téma.

Tento záměr zveřejnil komisař v rozhovoru pro britský deník Financial Times. Více než třetina ze 300 největších firem se sídlem v některé členské zemi EU vydává tzv. prioritní akcie, které jejich držitelům zaručují vícenásobné volební právo nebo uplatňují limity na množství vlastněných akcií. Mezi tyto společnosti patří například BP, Carrefour, Volkswagen, Total nebo British Airways. Krok, který McCreevy navrhuje, by znamenal zatím bezprecedentní zásah do správy těchto společností (corporate governance). Je pravděpodobné, že proti tomuto návrhu ostře vystoupí některé členské země. Ve Švédsku, Nizozemí nebo Francii aplikuje momentálně toto pravidlo méně než třetina největších firem.

Komisař si je vědom, že prosazení tohoto návrhu bude vyžadovat dlouhodobé úsilí, a že Komise musí postupovat velmi obezřetně. Nepředpokládá, že by navrhl závaznou legislativu. Jak je v této oblasti zvykem, vydá Komise patrně pouze formální doporučení. „Vycházím z toho, že akcionář je králem či královnou a měl by být schopen vykonávat svá práva bez jakýchkoli omezení. Jestliže tento princip bude dodržován (jedna akcie, jeden hlas), zapadnou do sebe i ostatní věci,“ uvedl McCreevy.

Komisař dále kritizoval evropské politiky a vedení velkých firem, že omezují přístup cizích investorů. „Evropskou unií vane silný vítr protekcionismu, který se neomezuje pouze na některé členské země. Projevuje se všude v EU a Komise musí říci tomuto trendu jasné ne,“ dodal. Varoval, že zvýšený protekcionismus může vážně narušit vnitřní trh. Jako příklady tohoto trendu uvedl nedávné legislativní návrhy ve Francii a Itálii, vysokou míru ochrany, kterou požívají německé banky majoritně vlastněné státem a také případ dohody mezi výrobci aut Porsche a Volkswagen. „Francouzská vláda předkládá návrhy dodatečných zákonů, které se snaží ochránit a izolovat francouzský byznys. Italové si budují ochranný štít. V některých zemích je taková situace, že finanční instituce mohou převzít kohokoli, ale nikdo nemůže převzít je. Některé evropské společnosti aranžují akvizice velkého počtu svých akcií. Proč? Je to obranný mechanismus,“ řekl komisař Charlie McCreevy Financial Times.