Europoslanci chtějí zrychlit uznávání profesních kvalifikací

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Evropský parlament včera schválil usnesení, ve kterém požaduje rychlejší uznávání odborné způsobilosti u lidí, kteří chtějí pracovat v jiné členské zemi Evropské unie. Opatření by se týkalo například inženýrů nebo pracovníků ve zdravotnictví.

Mezi požadavky, které včera europoslanci podpořili, je snížení počtu regulovaných profesí nebo zavedení varovného systému ve zdravotnictví. Jeho prostřednictvím by si národní orgány mohly vyměňovat informace o tom, zda se konkrétní odborník dopustil profesních pochybení. Poslanci požadují také vznik jednotného kontaktního místa – online portálu, ze kterého by odborníci v jakékoli členské zemi EU mohli získat licenci a další požadovanou dokumentaci.

Autorkou usnesení je Emma McClarkin, která v Evropském parlamentu zastupuje britské konzervativce. Poslankyně včera uvedla, že „odborníci z celé EU čekají na to, až splníme svůj slib a podpoříme jejich mobilitu“, a dodala, že je třeba „vytvořit rámec, který to umožní“.

Zpráva v obecné rovině vyzývá k liberalizaci odborných kvalifikací. Uvádí se v ní, že „snížení celkového počtu regulovaných profesí v rámci EU podpoří jejich (přeshraniční) mobilitu“. Navzdory volání po omezení počtu regulovaných profesí nicméně poslanci ve zprávě potvrdili, že zdravotníků nebo právníků by se měla regulace týkat i nadále.

Přestože usnesení, které podpořilo 463 europoslanců, je pouze nezávazné, není pochyb o tom, že ovlivní i návrhy k novele směrnice o uznávání odborných kvalifikací z roku 2005, které se Evropská komise chystá zveřejnit do konce roku. Parlament se také bude podílet na jejím schvalování.

Součástí návrhů se může stát i tzv. evropský profesní průkaz. K možnosti jeho zavedení Evropská komise začátkem letošního roku uspořádala veřejnou konzultaci. Nyní na příkladu inženýrů, pracovníků ve zdravotnictví a realitních makléřů provádí případové studie, ve kterých zjišťuje, zda by zavedení průkazu bylo přínosné.

Zjednodušeně řečeno, profesní průkaz by měl podobu uživatelského profilu na internetových stránkách příslušného národního orgánu v členském státě, ze kterého pracovník odjíždí. Tento orgán by ověřil kvalifikaci pracovníka a přes systém pro výměnu informací o vnitřním trhu by orgán v zemi, kde pracovník hledá zaměstnání, požádal o její uznání. Komise si od toho slibuje zkrácení čekacích dob na uznání kvalifikace.

Europoslanci se ale k návrhu na zavedení profesního průkazu staví opatrně. Připouštějí sice, že by takový průkaz „mohl představovat užitečný nástroj na podporu mobility“, ale zároveň dodávají, že „jakýkoli profesní průkaz musí být dobrovolný, jeho zavedení musí předcházet důkladné hodnocení dopadů a hodnotící studie a musí odborníkům poskytovat přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů“.

Podle europoslance Milana Cabrnocha (ODS, ECR) by profesní průkaz měl „zůstat dobrovolný pro občany a závazný pro veřejnou správu“. Databáze by podle něj mohly být spravovány národními státy, ale musely by splňovat podmínku „mezistátní interoperability“.

Vedle toho by měla podle Cabrnocha vzniknout i databáze osob, kterým byl výkon povolání zakázán. „Taková databáze musí být povinná pro všechny a měla by být řízena na jednotné evropské úrovni,“ uvedl poslanec.