Eurokomisařka Reding odstartovala debatu o genderových kvótách

zdroj:FreeDigitalPhotos.net

Před rokem vyzvala evropská komisařka pro spravedlnost Viviane Reding evropské firmy, aby se pustily do řešení otázky nerovnoměrného zastoupení mužů a žen ve vedoucích pozicích. Nyní se chystá zavést závazné právní normy, které by tento problém řešily. Během následujících třech měsíců by se k jejímu návrhu měly vyjádřit všechny zainteresované strany.

Evropská komisařka pro spravedlnost a základní práva Viviane Reding zahájila tříměsíční veřejnou debatu o nevyváženém zastoupení mužů a žen v představenstvech firem. Debata by měla vyústit v přijetí právních předpisů, které by tuto situaci řešily.

Původně se očekávalo, že komisařka předloží legislativní návrh již tento měsíc. Rozhodla se však odložit své rozhodnutí a dát prostor názorům ze strany odborné i laické veřejnosti.

Před rokem komisařka vyzvala evropské firmy, aby přijaly dobrovolná opatření a s nerovným postavením mužů a žen se vypořádaly samy. Podle jejích představ měly společnosti směřovat k tomu, aby ženy v roce 2015 zastávaly 30 % vedoucích pozic. V roce 2020 se toto číslo mělo zvednout na 40 %.  

Změny jsou pomalé

V pondělí (5. března) však Komise vydala zprávu, která v této oblasti poukazuje pouze na mírný pokrok.  

Ve vedení významných firem v rámci EU tvoří ženy podle studie 13,7 %. To je o něco málo více než v roce 2010, kdy toto číslo činilo 11,8 %. Takovým tempem by se rovnoprávného zastoupení obou pohlaví v představenstvech velkých společností dalo dosáhnout až za více než 40 let.  

„Nízké procento žen ve vedoucích pozicích ve světě byznysu poškozuje konkurenceschopnost Evropy a její ekonomický růst,“ prohlásila Reding, která dodala, že dobrovolná opatření firem zatím žádané účinky nepřinesla. „Já osobně fanouškem kvót nejsem. Líbí se mi ale výsledky, které přinášejí,“ řekla komisařka.

Některé členské státy, Belgie, Francie, Itálie, Nizozemsko a Španělsko, již začaly situaci řešit přijetím vlastních právních předpisů, které zavádějí genderové kvóty pro představenstva firem. Další země, Dánsko, Finsko, Řecko, Rakousko a Slovensko, přijaly pravidla pro rovnovážné zastoupení obou pohlaví v představenstvech státních podniků.  

„Je nejvyšší čas, aby Evropa prolomila neviditelné překážky, který brání talentovaným ženám, aby se dostaly na vedoucí pozice významných firem. Hodlám na této změně úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a všemi členskými státy,“ řekla Reding.

Platová propast

Podle zdrojů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nebylo prokázáno, že by rovnoměrnější podíl mužů a žen ve vedení firem vylepšoval jejich ekonomické výsledky. Je prý ale všeobecně uznáváno, že rovnější zastoupení obou pohlaví zvyšuje šance společností, že naleznou vynikající vedoucí pracovníky.

OECD v pondělí vydala studii, která zkoumá rozdíly v platech mužů a žen. Největší „propast“ mezi finančním ohodnocením obou pohlaví nalezla v Německu. Tam ženy obsazují pouze 4 % vedoucích pozic. Ženy zaměstnané na plný úvazek v Německu vydělávají o 21,6 % méně než muži na stejných pozicích. V rámci EU je přitom rozdíl mezi platy mužů a žen tvoří průměrně 16 %.   

V Norsku a Belgii, které generové kvóty přijaly, pak ženy vydělávají „pouze“ o 8,4 %, respektive 8,9 % méně než muži.