EU zvažuje snížení DPH a mírnější podmínky pro veřejné dotace malým podnikům

Evropská komise včera představila návrh na důkladnou revizi politiky v oblasti daně z přidané hodnoty a státní pomoci. Nová pravidla by umožnila vládám členských zemí snížit DPH firmám závislým z velké části na lidské práci a otevřela by malým podnikům přístup k rizikovému kapitálu a inovacím.

Návrhy v oblasti zdanění by členským zemím umožnily uplatnit sníženou pětiprocentní sazbu DPH na řadu služeb, které jsou náročné na lidskou práci jako je například stříhání vlasů, uklízečské služby a modernizace bytů, opravy aut nebo služby restauračních zařízení.

Opatření by se vztahovala také na takové položky jako jsou například dětské plenky, ale už ne na výrobky šetrné k životnímu prostředí jako jsou například úsporné žárovky nebo automobily, které vypouštějí do ovzduší méně emisí. Návrh na vytvoření tzv. zelené daně, která vychází ze společné britsko-francouzské iniciativy z loňského roku bude ale součástí druhého balíčku, který má být podle Komise připraven na podzim.

V současné době smí u některých výrobků uplatňovat sníženou daň z přidané hodnoty (tj. nižší než základní sazbu v minimální výši 15%) pouze 18 členských zemí a to ještě pouze ve vybraných sektorech. Komisař pro oblast zdanění László Kovács by ale rád harmonizoval pravidla napříč celou Unií a vytvořil do konce roku 2010, kdy platnost stávajících opatření vyprší, rovné podmínky pro všechny země.

„Není důvod, proč by například restaurační služby měly být v polovině zemí Evropské unie zdaněné sníženou sazbou a v druhé polovině ne,“ uvedl. Opatření by také měla poskytnout členským zemím větší míru flexibility, aniž by vedla „k jakýmkoliv distorzím,“ dodal.

Tato iniciativa s velkou pravděpodobností potěší Francii, která se k 1. červenci 2008 ujala předsednictví v Radě EU. Francie již od roku 2002 lobbuje u ostatních členských zemí pro podporu zavedení snížené sazby DPH na úrovni 5,5%, zejména pro restaurační služby.

Kovács očekává, že by Parlament mohl návrh schválit příští rok buď v únoru nebo v březnu a doufá, že návrh podpoří příští rok také ministři financí. I tak si ale návrh vyžádá zřejmě hodně vyjednávání – otázky související se změnou daňových pravidel totiž vyžadují souhlas všech členských zemí EU. Nebude zřejmě jednoduché přesvědčit zejména tradičně zdrženlivé Němce a Dány.

Otázkou také je, jak se zachová Česká republika. ČTK v této souvislosti cituje mluvčího Ministerstva financí Jakuba Haase, podle nějž se k návrhu ministerstvo staví zdrženlivě. Diskusi se nebráníme, ale obecně jsme proti rozšiřování položek ve snížené sazbě DPH, uvedl Haas.

Na snižování DPH se zaměřil také francouzský prezident Nicolas Sarkozy, podle nějž by snížení daně mohlo být prostředkem k omezení rostoucích cen ropy. Jeho návrh se ale na červnovém summitu EU nesetkal s příliš nadšenou odezvou. Sarkozy chce ale podle svých slov o této možnosti dále jednat společně s Evropskou komisí.

Současně s návrhem na změnu systému výběru DPH Evropská komise přislíbila, že v souvislosti s Aktem pro malé a střední podniky, který zveřejnila 26. června, uvolní pravidla pro poskytování státní pomoci.

Podle nových pravidel, která vstoupí v platnost dvacet dní po zveřejnění v oficiálním věstníku EU (což by mohlo být stále ještě během července), budou moci malé a střední podniky získat investiční pomoc v rozsahu až 7,5 milionů eur na jeden projekt. Tuto dotaci přitom nebudou muset oznamovat Evropské komisi. Iniciativa by zároveň měla zjednodušit podporu projektů v oblasti životního prostředí a posílit roli žen v podnikání.

Sdružení malých a středních podniků obě tyto iniciativy uvítala. Návrh na snížení sazby DPH má potenciál pomoci místním ekonomikám a může zároveň sloužit také jako důležitý nástroj v boji s nenahlášenými pracovníky. Uvolnění pravidel pro státní pomoc na druhou stranu „otevírá poskytovatelům státní pomoci v celé Evropě nové možnosti jak vytvořit taková schémata, která plně odpovídají požadavkům malých a středních podniků,“ říká sdružení UEAMPE.