EU zvažuje o zjednodušení soudního řízení v antimonopolních sporech

Spotřebitelé a podnikatelé, kteří se stanou obětí porušení antimonopolních zákonů EU, přijdou každým rokem o miliardy eur, které by mohly získat jako kompenzaci. Důvodem jsou podle Evropské komise právní a procedurální překážky. Komise proto po rozsáhlé konzultaci navrhla nápravná opatření.

Stávající evropská legislativa zaručuje obětěm porušení antimonopolních zákonů EU, jakými jsou například zneužití dominantního postavení na trhu nebo fixace cen, nárok na odškodnění.

Dosud se ale oběti porušení antimonopolních zákonů v praxi nebyly schopné domoci náhrady škod, které utrpěly, píše se v Bílé knize, kterou Evropská komise včera zveřejnila. Podle Bílé knihy se členské státy nacházejí v právní nejistotě, která poškozeným neumožňuje využít práv, která jim poskytuje komunitární právo. Bílá kniha si navíc stěžuje i na „častou nedostupnost a zatajování klíčových důkazů“ a častou nerovnováhu mezi rizikem, které poškozená strana nese, a následnou odměnou.

Ve snaze situaci vyřešit Komise navrhuje, aby malé podniky a jednotliví spotřebitelé zažádali o „kolektivní odškodnění“. Společnou žádost o odškodnění by před soudem vznesl zástupce poškozených, jako je například uznávané sdružení na ochranu spotřebitelů.

Ve snaze vyhnout se tomu, čemu komisařka pro konkurenceschopnost Neelie Kroes říká „potenciální excesy amerického systému“ by taková kolektivní odškodnění neměla ale podobu žaloby, kterou jménem skupiny firem podá jedna společnost. Ani komisařka pro ochranu spotřebitelů Meglena Kuneva s takovým způsobem řešení sporů nesouhlasí.

Evropská komise dále navrhuje, aby národní soudy měly větší pravomoci přinutit obžalovanou stranu k zveřejnění důkazu. Pokud ke kompenzaci dojde, poškozené strany by jí měly podle Komise dostat spíše v podobě jedné platby a ne více plateb. To znamená, že i když strana, která je shledána vinnou z porušování antimonopolních zákonů, musí poškozené straně vyplatit plnou náhradu za utrpěnou škodu (včetně úroků), nebude muset obětem vyplatit sankce, které by šly nad rámec skutečných ztrát, které poškozená strana utrpěla.

BEUC, evropské sdružení na ochranu práv spotřebitelů Bílou knihu přivítalo jako krok správným směrem poté, co evropské orgány věčně předkládaly prohlášení o přínosech evropské politiky na ochranu hospodářské soutěže, která byla podle BEUC „čistě teoretická“.

Skupina věří, „že jde pouze o začátek širší reflexe na evropské úrovni, která připraví půdu pro to, aby se princip kolektivního odškodnění rozšířil“, píše BEUC v tiskovém prohlášení.

Zveřejněním Bílé knihy Komise zahájila veřejnou konzultaci, která bude probíhat do července. Komise poté navrhne konkrétní opatření.