EU zavede nové energetické třídy pro spotřebiče

Švédské předsednictví se v úterý (17. listopadu) dohodlo s Evropským parlamentem na zavedení nových energetických tříd pro domácí spotřebiče, které doplní současnou stupnici energetické náročnosti „A-G“.

Po měsících dohadování o podobě energetické stupnice se evropští zákonodárci dohodli na tom, že na nových štítcích bude rozšířena třída „A”, do níž jsou zařazeny energeticky nejúspornější spotřebiče. Nejvyšším hodnocením na nové stupnici tak bude třída A+++.

Rozšíření energetické stupnice bylo nezbytné, neboť díky technologickému vývoji mohlo být do energeticky nejúspornější třídy zařazováno stále více spotřebičů.

Evropská komise proto navrhla, aby byla stupnice rozšířena o vyšší stupně, čímž by byli výrobci motivováni k produkci energeticky úspornějších spotřebičů.

Členské státy se 2. dubna 2009 dohodly na rozšíření kategorie „A” o nové třídy. Například označení A-20% by znamenalo, že spotřebič je o 20 % úspornější než výrobek zařazený do „běžně” třídy „A”.

Parlament ale prosazoval, aby byla zachována stupnice hodnocení energetické náročnosti „A-G”, na niž jsou evropští spotřebitelé již zvyklí a v hlasování 6. května 2009 navrhované změny odmítl.

Jako kompromisní řešení se tak nakonec ukázalo přidání tři nových stupňů nejvyšší třídy. I tak je tato novinka některými spotřebitelskými skupinami a ochránci životního prostředí kritizována za to, že bude mást spotřebitele.

Součástí dohody je také to, že nová stupnice energetické náročnosti bude zrevidována ve chvíli, kdy „významný počet výrobků” dosáhne dvou nejvyšších tříd.

Třídy budou na označeních rozlišeny barvami – od tmavě zelené pro nejúspornější výrobky až po červenou pro ty nejméně šetrné. To by mělo spotřebitelům usnadnit výběr ekologických spotřebičů.

Nově také nebudou energetickými štítky označovány pouze domácí spotřebiče ale všechny výrobky, které souvisí s energetickou šetrností – jako například okna a venkovní dveře, které sice energii nespotřebovávají, ale pomáhají ji šetřit. V budoucnu budou označovány i různá zařízení pro komerční účely, jakými jsou např. prodejní automaty.

Součástí dohody je také požadavek na to, aby byly energetické třídy uváděny u produktů i v reklamních materiálech. Navíc budou muset být údaje o energetické spotřebě nebo třídě uváděny i ve všech manuálech, brožurách a dalších technických materiálech, aby bylo spotřebitelům umožněno pořizovat si ty nejúspornější produkty.

Členské státy byly také vyzvány k tomu, aby energetickou šetrnost výrobků zohledňovaly při zadávání veřejných zakázek, ale nová směrnice v tomto nebude obsahovat žádné závazné požadavky.

Dohodu ještě musí formálně odsouhlasit evropští ministři.