EU zavede „Erasmus pro turisty“ a stávající projekt pro mladé podnikatele rozšíří

Po Erasmu pro studenty a mladé podnikatele ministři zodpovědní za turismus zamýšlejí spustit i podobný projekt pro turisty.

Ministři členských zemí EU zodpovědní za oblast turismu se zítra (15. dubna) sejdou v Madridu, aby odstartovali program, který má povzbudit turisty, aby si vybírali dovolené v průběhu celého roku a udržovali tak pracovní místa v turismu i mimo hlavní sezónní období. Uvádí se tak v návrhu závěru zasedání, do kterého měl EurActiv možnost nahlédnout. 

Základní kámen pro vznik politiky turismu v EU položila Lisabonská smlouva a zítřejší setkání ministrů zodpovědných za tuto oblast je v této souvislosti historicky prvním. 

Evropský turistický průmysl generuje více jak 5 % HDP EU. Podle údajů Evropské komise jej tvoří 1,8 milionů malých a středních podniků, které zaměstnávají 9,7 milionu lidí (5,2 % celkové pracovní síly v EU). 

Sektor se rychle mění v důsledku celé řady faktorů, nejvíce však nárůstem nízkonákladových leteckých společností a cest, které si turisti organizují na vlastní pěst. 

Většina z 10 miliónů zaměstnanců v sektoru turismu pracuje jen po určitou část roku. Jde ale o přirozenou vlastnost odvětví podmíněného ročním obdobím a svátky.

Jak uvedl Antonio Tajani, evropský komisař pro průmysl, „sezónnost představuje značnou výzvu pro konkurenceschopnost v sektoru. V tomto kontextu plánuji propagovat konkrétní iniciativy, které se zaměří na prodloužení sezóny“. 

Jednou z takových iniciativ je právě „Erasmus pro turisty“, tedy program, který svou inspiraci našel v podobném projektu, jenž se ale soustředí na výměnu studentů.

„Mladí, lidé nad 65 let a osoby s omezeným pohybem nebo nízkým příjmem dostanou finanční podporu, aby odjeli na dovolenou v mimosezónním období,“ vysvětlil hlavní myšlenku nejmenovaný úředník z Evropské komise.

Ta spočívá v tom, že občané severských zemí budou cestovat do jižní Evropy i v zimě, zatímco obyvatelé Středomoří by směřovali na sever kontinentu i v těch nejteplejších obdobích roku. Celý plán je inspirovaný španělským projektem meziregionálních výměn turistů mimo hlavní sezónu.

Evropská politika turismu

Na zítřejším setkání na ministerské úrovni by se kromě Erasmu pro turisty měly probírat i jiné iniciativy, např. uzavírání turistických partnerství s nečlenskými zeměmi – Čínou, Brazílií, Ruskem nebo Indií. Smyslem této iniciativy je nabídnout turistům z těchto zemí různé výhodné balíčky cest, které by je přiměly cestovat i na jiná místa v Evropě, než na ta nejnavštěvovanější.

Více peněz pro nadějné mladé podnikatele

Evropská komise na konci roku 2010 plánuje rozšířit projekt „Erasmus pro mladé podnikatele“, tedy program mobility, který může začínajícím podnikatelům pomoci získat informace od zkušených zahraničních kolegů pracujících v malých a středních podnicích. Jeho pilotní verze byla spuštěna v únoru 2009. 

Iniciativa má v současné době roční rozpočet ve výši 5 miliónů eur a od jejího zahájení proběhlo již 80 výměn. 

I přesto, že projekt, který se stejně jako zamýšlený program pro turisty inspiroval v úspěšném Erasmu pro studenty, skýtá potenciál až 10 tisíc výměn podnikatelů za rok, jeho fungování provází celá řada těžkostí. 

Největší obtíže mu činí hledat zkušené podnikatele, kteří by byli ochotni poskytnout svůj čas a zdroje na mentorování mladých podnikatelských nadějí. 

Mezi nejúspěšnější země, kterým se daří zaujmout zájemce o účast v programu, patří Španělsko a Itálie. Ostatní členské země mají problémy s propagováním jeho výhod a nedokážou vhodně oslovit mladé lidi s podnikatelskými nápady. 

Evropská komise proto požádá europoslance, aby podpořili navýšení rozpočtu tohoto projektu. Věří totiž, že by se mohl osvědčit jako způsob, jak stimulovat přeshraniční aktivity firem.