EU to myslí s digitalizací vážně. Chce zajistit přístup k internetu a digitálnímu vzdělání všem Evropanům

© Pixabay

Digitální transformace musí být přínosem pro každého. Alespoň to vyplývá z deklarace o digitálních právech a zásadách z pera Evropské komise. Všichni Evropané by podle ní měli mít právo na digitální vzdělávání, rychlý a bezpečný internet či digitální veřejné služby.

Evropské instituce pracují na seznamu práv a zásad, které mají platit pro digitální prostředí. Nová deklarace má umožnit všem Evropanům se aktivně zapojit do stále více digitalizované společnosti, například díky právu na dostupné vysokorychlostní připojení k internetu či právu získat digitální dovednosti. Deklarace zároveň klade důraz na bezpečné a důvěryhodné on-line prostředí, zejména pro děti a mladistvé, či na právo být off-line mimo pracovní dobu.

Prohlášení o digitálních právech a zásadách je historicky první dokument svého typu na světě a Evropa je v tomto ohledu průkopníkem. Myslí si to europoslankyně Martina Dlabajová (za ANO), která je zpravodajkou Evropského parlamentu pro Cestu k digitální dekádě, tedy konkrétního plánu EU, jak dosáhnout digitální transformace do roku 2030. Deklarace je podle ní důkazem toho, že to EU s digitální transformací myslí vážně a že je také připravena za ni převzít odpovědnost.

„Využívání technologií, o které se digitální transformace opírá, musí být bezpečné a musí sloužit všem. Samozřejmě se musí respektovat práva a hodnoty všech, a musí být při tom úplně jedno, jestli jste off-line, nebo on-line,” uvedla Dlabajová.

Deklarace by měla nastavit vodítka při tvorbě politik týkajících se digitalizace, a to jak pro státní správu, tak i pro soukromý sektor.

„Vnímám to tak, že smyslem prohlášení je vytyčit hřiště, nakreslit postranní čáry a vzájemně se shodnout na základních principech, podle kterých se bude hrát, a co je důležité – veřejně se zavázat k jejich dodržování,” doplnila europoslankyně.

Digitální práva a zásady by měly doprovázet digitální cíle EU pro 2030 stanovené v rámci „digitální dekády“. Jejich dodržování bude sledováno společně pomocí výročních zpráv. O návrhu deklarace vydané Evropskou komisí koncem ledna tohoto roku teď bude jednat Evropský parlament a zástupci členských států.

Česko by už brzy mohlo fungovat na 5G sítích, peníze na to jsou

Mnoho domácností v ČR stále postrádá rychlý internet. Nyní se díky dalším dotacím z EU otevírá možnost výstavbu pokrytí vysokorychlostním internetem dokončit.

Digitální vzdělání je základ

Deklaraci vítá i europoslankyně Radka Maxová (za ČSSD, S&D). Ta uvítala zejména zařazení práva na digitální vzdělávání a dovednosti, bez kterých podle ní lidé nemají plnou možnost zapojit se do chodu společnosti.

„Jsem ráda, že deklarace nezapomíná na seniory a lidi s postižením. Právě pro ně představuje digitalizace největší výzvu. Musíme zajistit, aby digitální technologie byly snadno použitelné i pro lidi se speciálními potřebami a dát jim také dostatek příležitostí se v digitálních dovednostech vzdělávat,” uvedla Maxová.

V tomto ohledu má Evropa co dohánět. Podle indexu digitální ekonomiky a společnosti Evropské komise (DESI) z 2021 má alespoň základní digitální dovednosti pouze 28 % seniorů. Zároveň v Evropě existuje velký rozdíl mezi městy a venkovem: pouze 48 % lidí žijících na venkově má alespoň základní digitální dovednosti, oproti 62 % lidí z měst.

Digitální transformace s sebou nese i čím dál vyšší poptávku po digitálně kvalifikovaných pracovnících, Dlabajová ale upozorňuje na jejich nedostatek. „České firmy včetně malých a středních podniků na to dlouhodobě upozorňují jako na velký problém, který berou jako překážku ke svému dalšímu rozvoji,” uvedla.

Deklarací by se EU měla zavázat k podpoře žáků a učitelů v tom, aby mohli získat a sdílet všechny nezbytné digitální dovednosti. Dle evropských cílů pro 2030 by pak alespoň základního digitálního vzdělání mělo dosáhnout 80 % evropské populace.

S tím souvisí i právo na to, aby každý mohl v on-line prostředí činit informovaná rozhodnutí a mít kontrolu nad svými daty. Prohlášení tak opakuje principy, které jsou pro Evropskou unii v oblasti technologií zásadní: dodržování základních práv a ochrana spotřebitele.

EU a USA rozjely novou technologickou spolupráci, chtějí být digitálními tahouny

Nový impuls pro transatlantické vztahy je možná tady. Evropská unie a Spojené státy chtějí posílit vzájemnou spolupráci v oblasti technologií, digitální politiky a obchodu.

Rovný přístup k připojení a digitálním veřejným službám

Jedním z dalších bodů deklarace, který je dle Radky Maxové zásadní, je právo na přístup k internetovému připojení pro všechny, ať už se nacházejí kdekoli a nezávisle na jejich příjmech.

Zároveň Maxová vítá zmínku o právu odpojit se, které nedávno zavedla například Belgie pro státní zaměstnance. „Člověk často zůstává dostupný i doma po skončení pracovní doby. Je důležité, aby se v důsledku digitalizace nezačala smývat hranice mezi pracovním a osobním životem, což může mít za následek dopady na psychické zdraví. Jsem ráda, že se o tom začíná aktivně mluvit,” uvedla.

Prohlášení dále zmiňuje právo na přístup k digitálním veřejným službám, včetně zdravotnictví, což je dle Maxové také velmi důležité.

„Digitalizace zdravotních záznamů může přinést výhody například při přeshraniční péči či skrze snadné dohledání záznamů mezi různými lékaři. Jedná se ovšem o velmi citlivá data, a je tak nutné zajistit jejich ochranu”, dodala.

Zásadní je i digitalizace firem, která je však podle Dlabajové u malých a středních podniků ve srovnání s velkými firmami pomalá. Tento problém podle ní netrápí pouze české podnikatele, ale poukazují na to i jinde v Evropě. Dobrou zprávou je, že Česko podle zmíněného průzkumu DESI patří k evropským lídrům v elektronickém obchodování.

„Jsme teprve na začátku digitální dekády, takže vidím mnoho potenciálu ke zlepšení”, dodala Dlabajová.

Směrem k Chartě digitálních práv?

Jakkoli je prohlášení o digitálních právech a zásadách významné, jedná se pouze o politickou deklaraci. Zároveň také nevytváří nová práva, ale spíše sdružuje základní práva relevantní pro digitální oblast, jako například právo na soukromí.

Několik sociálně-demokratických europoslanců ale v otevřeném dopise volá po vytvoření závazné Evropské charty digitálních práv, která by práva přizpůsobila digitálnímu věku. Charta základních práv EU z roku 2000 podle nich pochází z doby, kdy dnešní digitální ekonomika ještě byla v nedohlednu.

Radka Maxová iniciativu kolegů z frakce S&D vítá s tím, že je zapotřebí, aby digitální práva byla zajištěna pro každého. „Bez přístupu k digitálním technologiím a bez alespoň základních digitálních dovedností již dnes není možné plně uplatňovat mnoho našich základních práv,” uvedla.

Jak ambiciózní deklarace bude a jaké diskuze otevře teď záleží především na europoslancích a ministrech států EU, kteří by ji měli společně s Komisí do léta podepsat.