EU se chystá zpřísnit emisní limity u plachetnic a skútrů

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Michal Marcol.

Výrobci a dovozci plachetnic, motorových člunů, katamaránů nebo vodních skútrů budou muset v budoucnu plnit přísnější emisní limity u znečišťujících látek. Podle návrhu směrnice, který včera představila Evropská komise, dojde také ke zpřísnění některých bezpečnostních požadavků.

Evropská komise včera (26. července) zveřejnila návrh novely směrnice o rekreačních plavidlech, která upravuje bezpečnostní a emisní normy, jimiž se musí řídit výrobci a dovozci plachetnic, katamaránů nebo vodních skútrů. Plavidla, která by tyto normy nesplňovala, nebude možné na území EU prodávat.

Zpřísnění se mají týkat emisí oxidů dusíku, uhlovodíků a pevných částic. Kombinované emise oxidu dusíku a uhlovodíků mají být podle nových norem nižší o 20 % a emise pevných částic o 34 %.

Emise oxidu uhličitého, který je považován za nejvýznamnější z hlediska příspěvku ke změnám klimatu, směrnice neupravuje, neboť se u rekreačních plavidel v současné době neměří. Komise ale v dokumentu uvádí, že „se emisemi CO2 v budoucnu může (EU) zabývat“ podobně, jako v případě emisí z motorových vozidel.

Návrh zahrnuje vedle emisních limitů také některá nová bezpečnostní opatření. Výrobci obytných katamaránů budou například muset zajistit, aby se plavidlo nepřevrátilo nebo se alespoň po převrácení nepotopilo. Znečišťování vod má pak zabránit opatření, podle kterého budou lodě s toaletou muset být povinně vybaveny fekální nádrží.

Komise své návrhy zdůvodňuje zlepšováním ochrany životního prostředí a v širším smyslu jí dává do kontextu se strategií Evropa 2020 (a jejích cílů v oblasti klimatu a energetické účinnosti) a námořní politiky EU.

Revize směrnice a zpřísnění limitů podle ní navíc bylo žádoucí jednak kvůli technologickému pokroku, jednak kvůli harmonizaci standardů s hlavními obchodními partnery EU, zejména Spojenými státy.

Drtivá většina výrobců plavidel prodává své produkty jak na území EU, tak na území Spojených států. Američané mají dnes ale limity nastavené přísněji než Evropa a výrobci, kteří dodávají na oba trhy, musí kvůli odlišným normám provozovat oddělené výrobní linky. Tento stav má upravená směrnice podle Evropské komise odstranit.