EU schválila „mikropůjčky“ pro malé podniky a nezaměstnané

Evropští ministři sociálních věcí dnes schválili protikrizový program, který by měl nabídnout pomocnou ruku menším podnikům a nezaměstnaným, kteří chtějí založit vlastní podnikání. Tito lidé by mohli snadněji získat půjčky ve výši až 25.000 eur.

Pomoc budou moci kromě nezaměstnaných využít také firmy, které zaměstnávají nejvýš deset pracovníků a jejich obrat nepřevyšuje 2 miliony eur ročně. Během příštích osmi let míní Unie poskytnout v rámci programu mikrofinancování, tzv. European Microfinance Facility, až 45.000 půjček.

Na období nadcházejících čtyř let vyčlení EU na mikroúvěry 100 milionů eur. Peníze budou mít dva zdroje – 60 milionů euro bude pocházet z programu Progress, na kterém spolupracuje Evropská investiční banka a Evropský investiční fond (EIB Group). Zbývajících 40 milionů euro chtějí politici získat ze zatím nerozdělených peněz rozpočtu EU. Občané, kteří budou mít o unijní pomoc zájem, budou o peníze žádat u vybraných institucí jako jsou banky či neziskové organizace.

Iniciativa je součástí unijní strategie, jak se vypořádávat s následky finanční krize. Posílení podpory malých a středních podniků však patří mezi priority Unie již od roku 2000, kdy Evropská rada na Lisabonském zasedání vyzvala k podpoře drobných podnikatelů.

Na dnešním setkání ministrů promluvil také maďarský komisař pro zaměstnanost a sociální věci László Andor. „Mikrofinancování je jednou z alternativ, která poslouží těm, které postihla finanční krize nejvíce, a také pomůže vytvořit nová pracovní místa,“ řekl komisař. „Tato iniciativa zlepší dostupnost půjček a umožní zranitelným skupinám obyvatel bojovat s nezaměstnaností. Očekávám, že mikrofinancování oživí podnikání v Evropě a podpoří sociální ekonomiku,“ dodal Andor.

Občané, kteří půjčku získají, nezůstanou na holičkách. Unie jim prostřednictvím Evropského sociálního fondu zařídí nutné školení a pomůže sestavit obchodní plán. Další výhodou, jíž budou moci lidé postižení ekonomickou krizí využít, je takzvaný úrokový příspěvek na úvěry, který jim poskytne také Evropský sociální fond. Výrazně jim tak usnadní začátky podnikání.

Malých podniků, které zaměstnávají maximálně deset lidí, je v EU 91 %. Navíc až 99 % firem, které začínají, též spadají do této kategorie. Jednu třetinu z nich pak zakládají nezaměstnané fyzické osoby, takže o příjemce mikroúvěrů rozhodně nebude nouze.

Mikrofinancování se objevuje i v 10leté ekonomické strategii „Evropa 2020“ jako jeden z nových nástrojů pro oživení ekonomiky.

V rámci boje s krizí schválila Unie v červnu 2009 novou Evropskou strategii zaměstnanosti. Ta stanovuje společný rámec politiky zaměstnanosti a přináší konkrétní opatření řešící sociální důsledky krize. Strategie vychází z konsenzu Unie se sociálními partnery a dalšími zainteresovanými stranami o tom, jak modernizovat sociální politiky, aby přinesly výhody jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům. Mezi hlavní cíle strategie patří zlepšování dovedností, lepší sladění nabídky a poptávky na trhu práce či udržení zaměstnanosti a pracovní mobility. O měsíc později, v červenci 2009, přišla Komise s návrhem programu mikrofinancování, European Microfinance Facility, který dnes na Radě schválili ministři sociálních věcí. První mikroúvěry v rámci tohoto programu budou poskytnuty letos v červnu.