EU prošetří zisky v mlékárenském odvětví

Evropská unie má během následujících dvou let k dispozici pouze omezené možnosti jak pomoci producentům mléka, kteří se potýkají s nízkými výkupními cenami mléka. Přislíbila jim ale, že prozkoumá, jestli velké supermarkety které od nich mléko vykupují nezneužívají svého postavení.

Souvislosti:

Situace na evropském trhu s mlékem se za posledních rok dramaticky zhoršila. Výrazný pokles výkupních cen výrazně zasáhl do příjmů producentů, kteří prohlašují, že se „za těchto podmínek zemědělství dělat nedá“ (EurActiv 23.6.2009) a opakovaně proti nim protestují v ulicích měst.

Nejsilnější demonstrace farmářů zaznamenala Francie, Německo, Belgie a Lucembursko. Poslední velká demonstrace se konala tuto středu v Bruselu. Producenti mléka vyrazili do ulic hlavního města Evropské unie a svými traktory zablokovali prakticky na celý den tamní dopravu.

Podle údajů Evropské komise spadla cena mléka z 30-40 eurocentů za litr (7,80 až 10,30 Kč) v průměru na 24 eurocentů (6,20 Kč). V některých zemích cena klesla dokonce pod 20 eurocentů (5,20 Kč).

Témata:

Evropská komise včera vydala zprávu o situaci na trhu s mlékem. Píše se v ní, že Komise „prošetřuje potenciální existenci praktik porušujících pravidla hospodářské soutěže v potravinářském odvětví, zejména v mlékárenství“.

„Zjistí-li Komise, že došlo k narušení hospodářské soutěže, nebude váhat a využije všech svých pravomocí (k nápravě situace),“ říká zpráva.

Potřebujeme transparentní trh

Opatření, která by posílila transparentnost procesu stanovování cen potravin, by podle Evropské komise mohla zlepšit fungování trhů a usnadnit odhalení možných problémů.

„Mohl by vzniknout celoevropský systém, který by monitoroval ceny potravin a obsahoval by porovnatelné informace o cenách a kvalitě na úrovni producentů, zpracovatelů i prodejců,“ stojí v dokumentu Komise.

Ta dále navrhuje, aby zemědělci začali více spolupracovat a vytvořili tak vyjednávací protiváhu k velkým zpracovatelům a prodejcům.

Předsedkyně holandského sdružení producentů mléka Sieta van Keimpema k tomu řekla, že supermarkety se měly prošetřit už dávno.

„Podíváte-li se na marže, zjistíte, že marže producentů mléka jsou nulové a marže supermarketů se u mléčných výrobků pohybují kolem 40-60%,“ uvedla. Evropská unie by podle ní mohla vytvořit taková pravidla, která by zajistila, aby každý článek v řetězci získal stejnou část zisku.

Francouzští producenti záměr Komise přivítali, ale velké výsledky si od jeho realizace neslibují. „Každý má právo si vydělat na živobytí,“ říká Florence Loyer, hlavní ekonomka francouzského sdružení producentů mléka FNPL. „Pokud jde ale o výsledky, nejsme naivní. Dostat se k reálným číslům je vždycky velice složité“, dodává.

Do roku 2010 žádné další dotace. Ne sníženým kvótám.

Pokud jde o možnost poskytnutí pomoci producentům mléka, zpráva uvádí: „Zdá se, že možnosti jak financovat v mlékárenském odvětví do roku 2010 jakákoliv nová opatření jsou omezené“. A podobně úzký manévrovací prostor bude mít Unie prý i v roce 2011.

Evropská komise ale uvedla, že i přes omezené prostředky EU dostanou členské země možnost podpořit v krizi své producenty mléka a poskytnout jim dotaci zhruba ve výši 15.000 eur na farmu.

Komise nechce ustupovat ani v otázce mléčných kvót, na jejichž postupném odstranění do roku 2015 se Unie vloni dohodla. Kvóty se podle Komise nesmějí stát obětním beránkem v obtížné situaci, s níž se producenti mléka v poslední době potýkají.

(EurActiv ve spolupráci s Reuters.)

Stanoviska:

Zemědělský výbor Evropského parlamentu označil opatření která přijala nebo která do budoucna Komise navrhuje jako „nepřiměřená“. Většina poslanců ve výboru vyzvala k přehodnocení systému kvót na jehož postupném zrušení se EU vloni dohodla v rámci tzv. health checku společné zemědělské politiky.

Rozhodnutí o postupném zrušení kvót naopak oceňuje mluvčí britských konzervativců, europoslanec Richard Ashworth. Poslanec zároveň vyzval k radikálnímu přehodnocení celého systému zpracovatelsko-prodejního řetězce. Odvětví by se podle něj mělo pokusit o „inovativní marketing mléčných výrobků“.

Předseda zemědělského výboru v EP, Ital Paolo De Castro (P&D), uvedl, že by Parlament měl k situaci v mlékárenském odvětví co nejdříve vydat svou vlastní zprávu.

Evropská asociace evropských zemědělců a zemědělských družstev Copa-Cogeca zdůraznila, že krize neskončí 31. prosince 2009 a evropskou sedmadvacítku vyzvala k vytvoření zvláštního rozpočtu na rok 2010, který by řešil problémy odvětví.