EU ochrání práva spotřebitelů energie

Andris Piebalgs, komisař pro energetiku; zdroj: Evropská komise

Evropská komise na sklonku minulého týdne zveřejnila svůj plán vytvořit do prosince Evropskou chartu práv spotřebitelů energie. Jejím cílem je zajistit, aby spotřebitelé měli dostatek informací o svých právech na trhu s elektřinou a zemním plynem.

Souvislosti:

Ochrana práv spotřebitelů elektřiny a plynu byla obsažena již ve směrnicích z roku 2003, ale Evropská komise je přesvědčena, že v souvislosti s otevřením trhů s energiemi k 1. červenci 2007 je třeba tato práva lépe specifikovat v samostatném dokumentu.

Od 1. července by měl být trh s elektřinou a plynem teoreticky otevřený v celé Evropské unii, některým zemím však byla udělena výjimka. V České republice si domácnosti mohou vybírat své dodavatele elektřiny od 1. ledna 2006, dodavatele plynu od dubna 2007.

Evropská komise své odhodlání zvýšit ochranu spotřebitelů na trzích s elektřinou a zemním plynem potvrdila i ve svém energetickém balíčku z 10. ledna 2007.

Témata:

Evropská komise ve čtvrtek 5. července představila svůj plán na vytvoření Evropské charty práv spotřebitelů energie. Příprava tohoto dokumentu by měla být dovršena začátkem prosince. Komise bude při jeho tvorbě spolupracovat se zájmovými skupinami (zástupci spotřebitelů, energetických regulačních orgánů, výrobci a distributory energií a členskými státy), které vyzvala, aby se zúčastnily konzultačního procesu.

Spotřebitelé podle Komise musí mít lepší informace při rozhodování o změně dodavatele a musí být lepe chráněni před nekalými obchodními praktikami, jimiž je dodavatelé mohou tlačit ke změně nebo naopak setrvání u stávajícího dodavatele. Změna dodavatele by měla být pokud možno co nejjednodušší a nejrychlejší. Komise se chce rovněž zaměřit na ochranu skupin občanů, které mohou být rostoucími cenami energií ohroženy.

Charta by podle Komise měla obsahovat:

  • Právo dostávat za úplatu pravidelné služby v oblasti elektřiny a plynu v předvídatelném rozsahu,
  • Právo změnit bez poplatku dodavatele elektřiny a plynu,
  • Konkrétní prvky, které by měla obsahovat každá smlouva mezi dodavatelem a odběratelem (např.: název služby, kvalita poskytované služby, výše poplatků, právo na odstoupení, doba trvání),
  • Informace o smluvních podmínkách, cenách a tarifech, opatřeních na zvyšování energetické účinnosti, o původu elektřiny a způsobu její výroby,
  • Transparentnost a porovnatelnost cen,
  • Minimální zásobování energetickými službami (elektřinou, plynem a teplem) s cílem ochránit skupiny občanů, které jsou ohrožené rostoucími cenami energií,
  • Zamezení nekalým obchodním praktikám.

Stanoviska:

Podle komisaře pro energetiku Andris Piebalgse „spotřebitelé v EU očekávají, že Evropa bude reagovat na problémy v oblasti energetiky a změny klimatu.“

Spotřebitelé také chtějí, aby „EU působila na ochranu jejich práv za situace, kdy jsou energetické trhy otevřeny a spotřebitel má širší výběr. A právě z tohoto důvodu vstupuje na scénu Charta spotřebitelů energie,“ dodal komisař.

Evropské sdružení spotřebitelů BEUC liberalizaci trhů s energiemi označuje za „promarněnou šanci pro spotřebitele“ a o vytvoření společných pravidel na jejich ochranu dlouhodobě usiluje. Evropskou chartu práv spotřebitelů energií proto BEUC přivítal.

Sir John Mogg, který předsedá Evropské skupině regulátorů pro oblast elektřiny a plynu (ERGEG), uvedl, že otevírání trhů musí „jít ruku v ruce s integrací národních trhů a účinného vlastnického oddělování – to vše je součástí diskusí, které v Bruselu probíhají“.

Eurelectric, asociace elektro-energetického odvětví, ve svém stanovisku uvedla: „Ačkoliv některé aspekty ochrany spotřebitelů vyžadují legislativu, jiné je nejlepší řešit prostřednictvím dobrovolného dialogu firem a spotřebitelů. Legislativa na ochranu spotřebitelů často ústí v různé národní postupy a představuje překážku jednotnému evropskému modelu maloobchodního trhu a komplikuje integraci trhů. Prioritou by mělo být posílení skutečné volby prostřednictvím soutěžních trhů, na které firmy chtějí vstupovat.“

Další kroky:

Chartu práv spotřebitelů energie chce Komise představit na začátku prosince 2007.