EU: Malé a střední podniky, hybaj za hranice!

Malé a střední podniky, které obchodují i v mezinárodní oblasti, podle nejnovější studie EU nabízejí více pracovních míst a jsou spíše nakloněny inovacím. Na území EU tak ale činí pouze jedna ze čtyř takových společností.

Za malé a střední podniky považujeme společnosti, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a jejichž obrat je nižší než 50 milionů eur. Na území Evropské unie v nefinančním sektoru působí zhruba 20 milionů společností, z čehož 99,8 % představují právě malé a střední podniky. Dohromady pak tyto podniky vytvářejí téměř tři čtvrtiny pracovních míst.

Finanční a hospodářská krize, která v roce 2008 zasáhla evropskou ekonomiku, způsobila, že v letech 2009 až 2010 byly malé a střední podniky nuceny propustit až 3,25 milionů zaměstnanců. Evropská unie i z tohoto důvodu prosadila tzv. Akt pro malé a střední podniky (Small Business Act; SBA), jehož cíl byl jasný: zlepšit podmínky těchto podniků a posílit tak unijní ekonomiku (více informací o SBA v Link Dossier).

Nejnovější studie, kterou si Unie nechala vypracovat (operovala s daty ze září 2009), se zaměřila na obchodování firem se zahraničním. Podle jejích závěrů se počet zaměstnanců v takových společnostech zvýšil o 7 %, zatímco u podniků, které se orientují výhradně na svůj domácí píseček, toto číslo nepřesáhlo 1 %.

Studie také přišla na to, že malé a střední podniky nejsou expanzi za hranice národní země příliš nakloněny: pouze 4 % podniků uvažuje o tom, že začne obchodovat i se zahraničím.

Evropská unie se proto rozhodla, že závěry studie zohlední v očekávaném Plánu pro výzkum a inovace (Research and Innovation Plan; RIP) a malé a střední podniky v jejich expanzi za hranice podpoří.

Nová inovační strategie by tak měla přijít se širším pohledem na celou problematiku, a kromě toho se zaměří i na propagaci nových modelů podnikání a služeb. Největší diskuse se povedou pravděpodobně o tom, zda se agentury EU, které se zabývají inovacemi, mají věnovat i otázkám mezinárodního obchodu.

Vedle toho Evropská komise již delší dobu zamýšlí otevřít síť nových agentur, jež by po celém světě poskytovaly pomocnou ruku podnikatelům, kteří se snaží proniknout na nový trh. Takové agentury by nejdříve vyrostly například v Indii nebo Číně, s Ruskem, Thajskem a Brazílií se počítá posléze.

Společnosti, které vyvážejí své zboží do zahraničí, podnikají především v báňském průmyslu (58 %), výrobě (56 %), velkoobchodě (54 %), výzkumu (54 %), prodeji motorových vozidel (53 %), obchodu s nemovitostmi (39 %) a v oblasti dopravy a komunikací (39 %).