EU chystá nové hodnocení univerzit. Světové žebříčky prý Evropu znevýhodňují

Zdroj: CreativeCommons.org; zdroj: Schlüsselbein2007.

Evropská komise chystá nový systém hodnocení vysokých škol. Nejznámější srovnávací žebříčky podle ní trpí některými nedostatky, které v důsledku některé univerzity znevýhodňují. Nový systém chce exekutiva ještě letos zakotvit ve směrnici o odborných kvalifikacích.

Evropská asociace univerzit (EUA) minulý týden zveřejnila zprávu, v níž podrobila zkoumání 13 mezinárodních žebříčků vysokých škol. Dokument srovnává nejznámější světové žebříčky hodnocení včetně dvou nejrespektovanějších: Šanghajského žebříčku, který sestavuje šanghajská univerzita Jiao Tong, a Times Higher Education Supplement (THES), který každoročně vydávají britské noviny The Times.

Pro zajímavost, z tuzemských vysokých škol v obou žebříčcích v současné době skóruje nejlépe Univerzita Karlova. Šanghajský žebříček ji v mezinárodním srovnání v loňském roce zařadil na 253. místo, žebříček THES jí přisoudil 267. místo.

Podle EUA se tyto žebříčky zaměřují pouze na 3 % světových univerzit (17.000) a „daleko přesněji“ reflektují kvalitu výzkumu, než kvalitu vzdělávání, která se v mezinárodních žebříčcích měří pomocí proxy proměnných. Vztah mezi takovými indikátory a skutečnou kvalitou vzdělávání je podle zprávy „přinejlepším nepřímý“.

Dnešní žebříčky nadržují angličtině

Asociace dále zjistila, že ve světových žebříčcích se lépe umisťují univerzity z anglicky mluvících zemí. Hodnotí se totiž publikační činnost a citace v uznávaných odborných periodikách a většina z nich vychází právě v angličtině. Neanglicky publikující autoři v důsledku toho dostávají nižší hodnocení.

Vzhledem k těmto okolnostem se nyní Evropská komise chystá naplno rozjet nový systém hodnocení vysokých škol „U-Multirank“, který zatím běžel pouze v pilotní fázi. Podle generálního ředitele DG Education (generální ředitelství Komise pro vzdělávání) Jana Truszcyńského jím chce exekutiva ještě letos doplnit směrnici o odborných kvalifikacích.

Projekt U-Multirank, který financovala Evropská komise a do nějž se zapojila řada univerzit (z České republiky se projektu účastnily čtyři vysoké školy), má představovat „nový, (…), vícedimenzionální a víceúrovňový nástroj hodnocení v oblasti vysokoškolského vzdělávání a výzkumu“.

Ze závěrů poslední studie proveditelnosti, která byla v rámci projektu zpracovaná minulý měsíc, vyplývá, že systém je možné spustit. Otázkou ale je, kdo jej bude platit. Truszcyński uvedl, že Komise je připravena první rok plného provozu financovat ze svých zdrojů, ale pak už by si na sebe měl projekt sehnat peníze jinde. V dalších letech by podle ředitele DG Education mohl být financován z národních veřejných rozpočtů nebo z peněz evropských vzdělávacích nadací.

Kritéria si může každý navolit

Výsledkem hodnocení pomocí U-Multirank nemá být jen jeden žebříček univerzit. Uživatelé si budou moci vybrat, které instituce chtějí porovnávat a podle jakých kritérií. Srovnávalo by se tak srovnatelné, zohlednila by se různá zaměření jednotlivých univerzit a vysoké školy by mezi sebou soutěžily i podle jiných kritérií než jen podle kvality výzkumu, k čemuž je současné systémy hodnocení motivují.

Takto získané údaje by k sestavování svých vlastních žebříčků mohly využívat jak samotné školy, tak i sdělovací prostředky.

Projekt U-Multirank reaguje na kritiku francouzského Senátu, který v roce 2008 přijal zprávu, podle níž nejsou údaje o francouzských univerzitách harmonizované. Informace o vzdělávacích institucích jsou v důsledku toho podle Senátu zkreslené a o výzkumu, který na těchto školách probíhá, se tolik neví.

Francouzský Senát tehdy vyzval k vytvoření evropského žebříčku hodnocení univerzit. Nový žebříček se měl stát alternativou k vlivnému Šanghajskému žebříčku, který podle Francouzů zvýhodňuje anglofonní instituce.