EU chystá fond rizikového kapitálu

Zdroj: Evropská komise.

Podnikatelská zastoupení EU v Brazílii a dalších rychle se rozvíjejících ekonomikách, zlepšení podmínek pro získání úvěru nebo rozvoj fondů rizikového kapitálu – to vše zřejmě bude součástí akčního plánu, který Evropská komise představí do konce roku.

Podle informací EurActivu Evropská komise návrh, jak zlepšit přístup malých a středních podniků (MSP) k úvěrům, zveřejní v průběhu prosince. Plán vznikal ve spolupráci komisaře pro vnitřní trh Michela Barniera a komisaře pro průmysl a podnikání Antonia Tajaniho.

Těžištěm celého dokumentu má být iniciativa, jejímž cílem je usnadnit přeshraniční pohyb rizikového kapitálu. Toto téma patří mezi priority EU už dlouho a mimo jiné tvoří součást Aktu o jednotném trhu (EurActiv 14.4.2011). Nyní se má ale jednat o konkrétních detailech.

S velkou pravděpodobností by k podpoře rizikových investic využila EU Evropský investiční fond (EIF). Uvažuje se ale také o vytvoření nového modelu s větším počtem malých fondů. EU by tak napodobila fondy, které fungují ve Spojených státech, a které inovativní projekty sledují z dlouhodobější, strategické perspektivy. Příkladem jsou nadační fondy při amerických univerzitách.

Jednou z otázek, které je ještě třeba odpovědět, je zdanění výnosů z investic. Neméně sporné bude jistě i to, zda se součástí veřejných fondů rizikového kapitálu může stát i soukromý rizikový kapitál.

Ředitel pro hospodářskou a fiskální politiku Evropské asociace řemesel a malých a středních podniků (UEAMPE) Gerhard Huemer vysvětluje: „Pokud jste soukromým investorem v Německu a investujete do francouzského fondu, který následně investuje do MSP, jehož dividendy se vyplácí například v Británii, otázka, kde by měla být odvedena daň z dividend, je pěkně záludná.“

Podle Rosse Butlera z Evropské asociace rizikového kapitálu (EVCA) nakonec pravděpodobně vzniknou fondy fondů, jejichž manažeři budou pocházet ze soukromého sektoru a budou rozhodovat, do jakých fondů rizikového kapitálu investovat.

Součástí návrhu Evropské komise má být také uvolnění přísných kritérií, která banky používají při hodnocení úvěruschopnosti klientů z řad malých a středních podniků.

Zdroj blízký přípravě akčního plánu EurActivu sdělil, že Komise hodlá navrhnout jiná kritéria, než je hodnocení vycházející z účetní rozvahy úvěrovaného podniku. Rating, který vychází z účetní rozvahy, je podle něj pouze „hrubým mechanismem pro posouzení úvěruschopnosti“. Hodnocení by prý mělo být více „trojdimenzionální“.

„Abychom dokázali vyhodnotit inovace, potřebujeme například zkoumat, kolik má firma patentů, které čekají na vyřízení a registraci,“ dodal úředník.

Plán by měl také obsahovat návrhy, jak změnit chování institucí tak, aby nezohledňovaly jenom finanční hledisko, ale také zájmy malých a středních podniků.

Dánský europoslanec Bendt Bendtsen (EPP), který vede skupinu lidoveckých poslanců k tématice MSP, prosazuje zavedení dočasných kanceláří pro malé a střední podniky v zemích, jako je Brazílie, či další rychle se rozvíjející ekonomiky. Tyto kanceláře by podle něj spravovala Evropská služba pro vnější činnost (EEAS).

„Musíme MSP pomoci dostat se na tyto vývozní trhy, neboť tempa růstu v zemích BRIC jsou i nadále vysoká,“ uvedl poslanec.