EU chce snížit byrokracii u dotací na výzkum

Evropská komise přijala kroky, jejichž cílem je zjednodušit administrativu spojenou s financováním výzkumu z peněz EU. Opatření má pomoci zejména malým a středním podnikům. Brusel věří, že tím počet zájemců o dotace na výzkum vzroste.

U podpor ze 7. rámcového program EU se malým a středním podnikům (MSP) okamžitě sníží výdaje na účetnictví. Uvedla to evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinn.

Komisařka dále informovala, že došlo k ustavení nové pracovní skupiny, která se skládá z vyšších úředníků Komise a bude řešit nesrovnalosti vznikající při uplatňování pravidel financování členskými státy.

„Tři změny, s nimiž dnes přicházíme, ušetří miliony eur a za peníze daňových poplatníků tak získáme daleko více. Povedou ke zlepšení výsledků výzkumu a vývoji nových produktů a služeb. Půjde tedy o důležitý příspěvek k Unii inovací a strategii Evropa 2020,“ řekla Geoghegan-Quinn.

Opatřeními Komise reaguje na stížnosti ze strany příjemců podpory ze 7. rámcového programu pro výzkum, podle nichž se systém vyznačuje vysokými náklady a zdlouhavými procedurami. S dalšími zjednodušeními Komise počítá také při přípravě nového výzkumného programu po roce 2013.

„Musíme kafkovský systém nahradit zdravým rozumem. Zbytečné papíry musí skončit ve skartovačkách. Potřebujeme jednoduchá a srozumitelná pravidla a jejich důsledné a přesné uplatňování,“ dodala.

Přiláká jednodušší účetnictví MSP?

Příjemci evropských grantů si od nynějška nebudou v situacích, kdy požadují proplacení výdajů za osoby pracující na projektech podpořených z 7. rámcového programu, muset vést paralelní účetnictví. Nebudou také muset platit za certifikaci metody, jakou počítají své personální výdaje.

Majitelé malých a středně velkých podniků, které často nemají formálně nastavený způsob odměňování zaměstnanců, nemohli dosud požadovat proplacení personálních nákladů a nemohli si tudíž nárokovat kompenzaci za čas, který zaměstnanci na projektu strávili. Od nynějška jim bude možné náklady proplácet v podobě paušálních plateb.

Opatření, s nimiž včera přišla Evropská komise, mají malým a středně velkým podnikům program zatraktivnit. V oblastech podpory, na níž mají podle pravidel programu nárok, jsou dnes MSP příjemcem podpory pouze ve 14,7 % případů, uvedla Geoghegan-Quinn.

„Chceme přilákat více žadatelů a lepší žadatele, včetně dynamicky se rozvíjejících malých podniků, které se dnes nejsou schopné se se stohy papírů vypořádat,“ dodala.

Evropská komise v dubnu 2010 přišla s návrhem na rozsáhlé zjednodušení pravidel financování z evropských prostředků. Jeho součástí byla i úprava finančních nařízení, jimiž se řídí rozpočet EU. Návrh ale musí nejprve schválit Evropský parlament a členské státy EU.

Do konce letošního roku by měla Evropská komise představit legislativní návrh příštího programu na podporu inovací a výzkumu. Konzultace k návrhu by exekutiva ráda zahájila brzy na jaře.