EU chce posílit důvěru spotřebitelů v elektronické obchodování

ochrana spotřebitele, Roithová, elektronické obchodování, Kuneva, EPP-ED

Evropská komise včera zveřejnila zelenou knihu, jejímž cílem je změnit evropskou legislativu o ochraně spotřebitele tak, aby odpovídala „rychlému vývoji v digitálním světě“.

Souvislosti:

Evropskou legislativu o ochraně spotřebitele tvoří osm hlavních směrnic, které upravují např. prodej na dálku, podomní prodej nebo nevýhodné smluvní podmínky. Díky rychle se vyvíjející digitální technologii a digitálním službám, které nejsou pokryty směrnicemi, se současné směrnice staly zastaralými a je proto zapotřebí provést jejich revizi.

V prosinci loňského roku byla zveřejněna komparativní analýza využití směrnic ve všech členských státech a různých národních předpisů, včetně možných obchodních překážek a z toho vyplývající deformace konkurenčního prostředí.

Témata:

Zelená kniha o přezkumu spotřebitelského acquis, která byla Evropskou komisí zveřejněna 8. února 2007, zahajuje široký konzultační proces o revizi dosavadní evropské legislativy o ochraně spotřebitele.

Cílem konzultací je adaptovat směrnice týkající se ochrany spotřebitele měnícím se trhům a technologickému rozvoji a harmonizovat nynější rozpory mezi evropskou legislativou o ochraně spotřebitele a implementačními opatřeními ve všech 27 členských státech Unie.

Komisařka, která je odpovědná za oblast ochrany spotřebitele, Meglena Kuneva, zdůraznila nutnost posílit důvěru spotřebitelů v elektronické obchodování, aby se svět online stal „důvěryhodným tržním prostorem“.

Kuneva dále řekla: „Potřebujeme radikální revizi pravidel v oblasti ochrany spotřebitele. V současné době nefungují nákupy po internetu tak, jak by měly, a složitá pravidla brání zavedení nové generace skvělých podnikatelských myšlenek. Musíme najít nová řešení nových problémů. Otázkou je, zda si můžeme dovolit mít v Evropě 27 elektronických minitrhů a upírat spotřebitelům větší výběr, příležitosti a soutěžní ceny.“

Podle Komise spotřebitelé si ještě nezvykli využívat služeb online. V současné době využívá přeshraničních nákupů online pouze 6% spotřebitelů v EU .

Stanoviska:

BUSINESSEUROPE „velmi podporuje implementaci lepších regulačních principů v legislativě na ochranu spotřebitele“, ale připomíná, že „jakékoli návrhy na harmonizaci pravidel v této oblasti by měly být podpořeny náležitým hodnocením dopadů a provést zjednodušení a vysvětlení existujících pravidel“.

„Nový rozvoj trhu, fragmentace pravidel a nedostatek konzistentnosti mezi různými směrnicemi učinily revizi nezbytnou,“ prohlásil poslanec Evropského parlamentu Malcolm Harbour (EPP-ED). A dodal: „Když budeme garantovat práva spotřebitelů, musíme také zajistit, aby obchodníci profitovali z předvídatelnějšího regulačního prostředí, které jim dovolí snadněji obchodovat po celé EU. Jakákoli nová legislativa musí být také založena na minimální harmonizaci a principu vzájemného uznání, než na přehnaně tvrdém přístupu.“

Místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele v Evropském parlamentu Zuzana Roithová (EPP-ED) iniciativu Komise uvítala a řekla: „Je třeba zvýšit přeshraniční nákupy po internetu a posílit tak jednotný vnitřní trh EU.“ V rámci své připravované zprávy o ochraně spotřebitele se zaměřuje také na to, aby „se spotřebitel snadno a rychle dovolal svých práv kdekoli v Sedmadvacítce“. A dodala: „Je třeba zvýšit kulturu elektronického obchodu, abychom chránili spotřebitele, a zároveň ho poučit o jeho právech, zvýšit jeho sebevědomí.“

Další kroky:

Konzultační proces bude probíhat do 15. května 2007. Výsledky konzultací by měly sloužit jako podklad pro revizi současných směrnic.