EU chce posílit vnitřní trh zjednodušením bezpečnostních norem

Komise usiluje o podporu obchodu mezi členskými zeměmi EU. Pro země bude daleko složitější bránit obchodu s vybranými produkty a odůvodňovat svůj postoj tvrzením, že tyto výrobky nesplňují bezpečnostní normy daného státu.

V rámci balíčku opatření, který včera zveřejnila Komise, nebudou firmy, které chtějí vyvážet své výrobky do jiného členského státu, muset provádět nákladné testy svých výrobků. Testy mají u řady výrobků potvrdit, že zboží splňuje zákonné normy a standardy daného státu.

Pokud budou chtít členské země stáhnout výrobek z trhu, budou muset prokázat, že daný výrobek není bezpečný.

Cílem tohoto plánu je přimět vlády k tomu, aby uznávaly standardy kvality a bezpečnosti u takových výrobků, pro něž neexistuje harmonizace standardů na evropské úrovni – jde například o varné konvice nebo jízdní kola. To by teoreticky mělo platit na základě principu „vzájemného uznávání“. Každá země si ale ponechává právo zavést dodatečné technické standardy a v důsledku toho není princip pokaždé respektován.

„Ve skutečnosti hovoříme o velmi vysokém počtu (národních technických norem). Přitom nejsme vždycky přesvědčeni o tom, že tato pravidla slouží ochraně zdraví spotřebitele nebo ochraně životního prostředí. Někdy máme dojem, že tato pravidla mají přístup na trh zkomplikovat nebo znemožnit,“ říká místopředseda Komise Günter Verheugen, který je zodpovědný za oblast podnikání a průmyslu.

Takové překážky jsou problémem zejména pro malé a střední firmy a řadu z nich odradí od podnikání mimo domácí trhy. Náklady dodatečných testů, které některé země požadují, v případě těchto firem převyšují zisky, jichž mohou dosáhnout prodejem.

Komise odhaduje, že překážky tohoto typu omezují ročně objem obchodu zhruba o 150 miliard eur.