Erasmus pro mladé podnikatele: někdy je těžké najít vhodnou firmu

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net, autor: worradmu.

Program Evropské komise „Erasmus pro mladé podnikatele“, který je postaven na stejné myšlence jako jeho úspěšný předchůdce pro studenty, již zaznamenal více jak dva tisíce zájemců. Avšak pouze třetině z nich se podařilo najít vhodnou zahraniční firmu, která by jim poskytla možnost, jak nasbírat nové zkušenosti.

I přesto, že „mladší bráška“ úspěšného výměnného programu pro studenty, Erasmus pro mladé podnikatele, není tak známý, zájem o něj mezi začínajícími evropskými podnikateli roste.

Od jeho spuštění na začátku léta roku 2009 se přihlásilo více jak 2.000 mladých podnikatelů, kteří chtějí využít nabízenou možnost, jak nasbírat cenné zkušenosti v nějakém z podniků v jiné členské zemi EU.

Těch se ale do programu, který pracuje s rozpočtem 5 milionů eur, přihlásilo výrazně méně než zájemců o „stáž“. Statistiky hovoří o tom, že se zatím jen třetině začínajících podnikatelů podařilo nalézt vhodný podnik, který by byl ochotný na šest měsíců přijmout „stážistu“ z cizí země.

Evropská komise i přesto zůstává optimistická a věří, že se jí podaří přilákat více firem – zatím se jich do programu přihlásilo něco málo přes tisíc.

Výhody i pro podniky

„Erasmus pro mladé podnikatele je skvělým způsobem, jak poznat mladé a vysoce motivované nové podnikatele,“ říká Maurizio Saviolo, jeden z manažerů turínské společnosti Minteos, která se specializuje na rozvoj monitorovacích systémů v oblasti životního prostředí.

Minteos už mezi sebe přijala dva začínající podnikatele – jednoho z Francie a druhého ze Španělska a hodlá v tom pokračovat.

„Podíleli jsme se na definování profilu mladého podnikatele a na konci celého procesu jsme měli možnost kandidáty zhodnotit a vybrat si pro nás toho nejlepšího,“ dodává Saviolo, který je přesvědčen, že program může přinášet výhody nejen začínajícím podnikatelům, ale i podnikům, které jim poskytnou prostor.

Jednou z těchto výhod může být podle něj fakt, že společnost tak prostřednictvím svého „stážisty“ získá důležité kontakty v cizí zemi, na nichž může v budoucnosti vybudovat partnerství.

Kontakty se vždycky hodí

A samozřejmě to platí i naopak. Mladí podnikatelé mohou díky absolvovanému pobytu v zahraniční firmě získat neocenitelné kontakty na pracovníky v oboru.

Například Francouz Alex Vendeuvre, který vlastní malý podnik věnující se obnovitelné energii, tímto způsobem položil základy dlouhodobé spolupráce s belgickou společností Greenelec.

„Abych více rozjel svůj podnik, rozhodl jsem se zúčastnit programu EU pro začínající podnikatele a získat tak podporu již zaběhnutých společností, které mají na rozdíl ode mě celou řadu zkušeností,“ vysvětluje Vendeuvre.

Díky spolupráci s renomovanou firmou získal know-how a odbornou praxi, což mu ve výsledku usnadnilo i cestu k bankovním úvěrům.

Vendeuvre vzpomíná, že i pro něj bylo zpočátku obtížně najít společnost, která by odpovídala jeho představám. Nakonec se rozhodl pro belgický Greenelec, protože se v minulosti s jejím majitelem již setkal.

Na začátku Erasmus, na konci zaměstnání

Některé případy zase hovoří o tom, že „stážista“ se ve firmě osvědčil natolik, že mu bylo po skončení jeho zahraničního pobytu nabídnuto stálé místo.

Takovým případem je Antti Kangaslahti z Finska, kterého Erasmus pro podnikatele zavedl na sklonku roku 2009 do Londýna, kde absolvoval „stáž“ v komunikační společnosti Radley Yeldar.

„Odvedl tady obrovský kus práce, a tak jsme si řekli, že mu nabídneme zaměstnání. Nyní pracuje v našem digitálním týmu jako jeho plnohodnotný člen,“ říká Jim Bodoh, jeden ze zaměstnanců společnosti, a dodává, že dveře dalším zájemcům o „stáž“ zůstávají v jeho podniku i nadále otevřeny.

Více informací o programu Erasmus pro mladé podnikatele (například o tom, kdo se jej může účastnit) najdete v našich Links Dossier.