Energetický sektor je k ukládání oxidu uhličitého opatrný

Ukládání oxidu uhličitého a technologie geologického skladování podporujeme jako součást celkového úsilí dosáhnout do roku 2050 emisně neutrální výroby elektrické energie, ovšem „pouze za předpokladu, že bude tato technologie z komerčního hlediska životaschopná,“ říká průmyslové sdružení Eurelectric.

Systém separace a následného uložení CO2 (CCS) je „slibná technologie“, ale před tím, než se jí dostane podpory prostřednictvím specifické legislativy, je zapotřebí pokračovat ve výzkumu, uvádí Evropské sdružení elektroenergetických firem Eurelectric ve svém vyjádření ze 7. června 2007.

„Eurelectric je přesvědčeno, že je v tomto stádiu předčasné uplatňovat povinné zavedení CCS do roku 2020, jak naznačila ve své lednové energetické strategii Evropská komise.“

Eurelectric je naproti tomu přesvědčené, že by CCS mělo mít možnost soutěžit na základě „rovnocenných podmínek“ s dalšími nízkoemisními technologiemi na výrobu elektrické energie a vyzvalo proto evropské orgány, aby takové opatření zahrnuly do schématu obchodování s povolenkami.

V lednovém balíčku Komise předložila návrh na podporu „udržitelné výroby energie z fosilních paliv“ s cílem dosáhnout do roku 2020 „budoucnosti s nízkoemisními fosilními palivy“.

„Nyní je Komise přesvědčená, že by do roku 2020 měly být všechny nové uhelné elektrárny vybaveny technologiemi na separaci a následné ukládání a stávající elektrárny by měly postupovat stejným směrem.“

Cílem Komise je podpořit rozvoj dvanácti ukázkových elektráren do roku 2015 a poskytnout tak tepelným elektrárnám jasnou perspektivu budoucnosti s nízkoemisní energií.

„Nejde pouze o klimatické změny, jde rovněž o bezpečnost energetických dodávek do Evropy“, říká Komise a poukazuje přitom na to, že uhlí a plyn tvoří více než 50% dodávek elektrické energie a zůstanou tudíž významnou součástí energetického mixu.

Ropný průmysl v současné době zavádí CCS technologii v rámci rozsáhlého projektu, který představuje vstřikování kapalného oxidu uhličitého pod zem – tato technologie pomáhá při čerpání ropy z ložisek v Severním moři. Projekt, který podporují vlády Norska a Velké Británie, mají zavést do roku 2010 i další společnosti – Shell a Statoil.

V únoru oznámila francouzská firma Total spuštění projektu, v rámci nějž během dvou let dojde k napuštění vyčerpaného ložiska zemního plynu v Rousse v Pyrenejích 150.000 tunami tekutého CO2. Projekt má začít v roce 2008.

V České republice se technologií CCS zabývá největší tuzemský výrobce elektrické energie ČEZ. ČEZ se v rámci projektu GeoCapacity podílí na výzkumu možnosti podzemních kapacit pro ukládání oxidu uhličitého, zejména ve střední a východní Evropě. V České republice podobně komplexní projekt probíhá vůbec poprvé.

„Účast v projektu GeoCapacity je jednou z mnoha aktivit, které realizujeme v souvislosti s Akčním plánem snižování emisí CO2,“ řekl Aleš Laciok z Oddělení enviromentální agendy ČEZ. Akční plán ČEZ na snižování emisí počítá se ztrojnásobením výroby energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020, ale také se snižováním emisí skleníkových plynů a snižováním energetické náročnosti.

Komise má vydat k CCS své stanovisko letos na podzim.