Emisní povolenky nečekaně posílily

Po strmém pádu cen emisních povolenek, který následoval po zveřejnění informací o tom, že emise byly v roce 2005 nižší než by odpovídaly objemu povolenek, které byly přiděleny každému státu, následoval včera ještě strmější růst poté, co Německo přišlo s návrhem změn v obchodovacím schématu.

Cena emisních povolenek klesla během posledního měsíce o více než 70%. Zatímco v dubnu se vyšplhala na své maximum 31 euro za povolenku, která opravňuje jejího držitele vypustit do ovzduší tunu emisí oxidu uhličitého, následoval pokles, který se zastavil v pátek až pod hranicí 9 eur.

Tento trend však zvrátila včerejší zpráva, podle které Německo navrhlo stáhnout ze svého trhu zhruba 12 milionů přebytečných povolenek. Trh s povolenkami reagoval včera na tuto informaci prudkým nárůstem ceny emisních povolenek, která se na konci včerejšího dne obchodovala za cenu zhruba 15 eur za tunu emisí.

Podle informací z Financial Times vypustily německé firmy v roce 2005 do ovzduší o 21,4 milionů tun oxidu uhličitého méně, než činilo množství přidělených povolenek. 9 milionů tun z tohoto přebytku podle německých odhadů odpovídá ekologickým opatřením firem, které vedly k poklesu emisí. Za zbylých zhruba 12 tun však mohou přemrštěné odhady, na jejichž základě byly povolenky na počátku roku 2005 zemím přiděleny.

O tom, zda Berlín může své přebytečné povolenky v první fázi obchodování snížit, však musí rozhodnout ještě Brusel, neboť v současnosti takový krok není v rámci obchodovacího schematu prozatím možný.

Trh s emisními povolenkami vznikl jako nástroj EU ke snižování emisí skleníkového plynu – oxidu uhličitého a ke splnění závazků vyplývajících z Kyótského protokolu. Více informací naleznete v našich článcích „Ceny emisních povolenek EU zaznamenaly strmý pokles“ a „Únik informací způsobil v pátek pokles cen emisních povolenek“.