EBRD dá sbohem České republice

Prezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) Jean Lemierre včera oznámil, že banka má v plánu ukončit svou investiční činnost na území osmi států střední a východní Evropy, včetně České republiky, a orientovat se spíše na post-sovětské státy a Balkán.

Souvislosti:

EBRD byla založena v roce 1991 s cílem podpořit reformní úsilí postkomunistických zemí na cestě k demokratizaci a k tržní ekonomice a poskytovat investice na podporu rozvojových projektů tam, kde je nerozvinuté finanční trhy v těchto zemích nebyly schopny poskytnout samy. Podle představitelů banky potvrdily země střední a východní Evropy svým vstupem do Evropské unie velký pokrok k tržní ekonomice se všemi jejími standardními potížemi a investic banky tedy není již nadále zapotřebí. Banka přestane poskytovat nové investice do roku 2010.

Témata:

Spojené státy, které v bance vlastní největší podíl, přitom usilovaly o ukončení činnosti banky ve střední Evropě již v roce 2004. Podle Jeana Lermierra, kterého citovala agentura Reuters, však nebyl v té době v bankovní radě dostatečný konsensus.

Banka od svého založení pomáhala transformujícím se ekonomikám překonat potíže způsobené nedostatkem soukromých investic na rozvoj soukromých, ale i veřejných projektů. V České republice banka přispěla svými prostředky k rozvoji infrastruktury, například v oblasti telekomunikací nebo železniční sítě, svou účastí se podílela na podpoře malého a středního podnikání. Jedním z posledních projektů, na jehož financování se EBRD podílí, je rekonstrukce Hlavního nádraží v Praze.

Aktivity banky se nyní přesunou do post-sovětských zemí a na Balkán. Podle informací z Financial Times banka přenese těžiště své investiční činnosti do Ruska. Zde by se měl podíl investic v celkovém portfoliu projektů financovaných bankou zvýšit do roku 2010 z dnešních 31% na 41%. Agentura Reuters informuje, že banka pokládá investice v Rusku za nutné. Ruská ekonomika v posledních letech profitovala z vysokých cen energií a základních surovin, je však potřeba zaměřit se na diverzifikaci uvnitř ekonomiky a na zvyšování konkurenceschopnosti ruských podniků.

Další kroky:

Ze zemí střední a východní Evropy se banka stáhne v roce 2010. Do té doby plánuje utlumovat postupně množství nových investičních projektů.

Po roce 2010 banka v zemích ponechá jen dvě až tři regionální koordinační centra, která budou mít na starosti kontrolu projektů, jejichž financování bylo zahájeno před tímto datem.