Dovede Litva tabákovou směrnici ke schválení?

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: twobee

Na projednání revize tabákové směrnice se spěchá, aby byla schválena ještě před koncem roku. Týká se to i dalších legislativních návrhů, které bude muset litevské předsednictví dotáhnout do konce. Může to ovlivnit jeho snahu dosáhnout kompromisu s Evropskou komisí a Parlamentem za každou cenu?

Po skončení prázdnin se europoslanci i Rada EU vrátí k projednávání revize evropské tabákové směrnice (Tobacco Products Directive – TPD), okolo které bylo na začátku léta poměrně živo (EurActiv 9.7.2013). Hned na začátku září bude o návrhu hlasovat plenární zasedání Evropského parlamentu. Poté se k jednacímu stolu vrátí i členské země, které budou projednávat svou finální pozici před zahájením trojstranných jednání s Parlamentem a Komisí.

Vycházet přitom budou z již dohodnutého obecného přístupu, tedy předběžného kompromisu, který se podařilo vyjednat předcházejícímu irskému předsednictví v Radě EU (EurActiv 24.6.2013). Podle informací EurActivu se čerstvé litevské předsednictví pokusilo projednávání obecného přístupu na Radě znovu otevřít, nesetkalo se to však s úspěchem.

Členské země se na konci června například shodly, že podpoří zákaz cigaret s příchutí (s přechodným obdobím pro nejprodávanější výrobky). Pokud jde o návrh na zvětšení zdravotních varování na krabičkách, podle členských států by měla zabírat 65 % plochy přední i zadní strany. S navrhovaným zákazem slim cigaret Rada EU nesouhlasila.

Výbor pro veřejné zdraví v Evropském parlamentu pak na začátku července odhlasoval přísnější regulaci, když ve svém postoji podpořil návrh Komise. V plenárním hlasování se ale ještě ukáže, co na směrnici řeknou europoslanci z ostatních výborů (EurActiv 11.7.2013).

Náročná agenda

Tabáková směrnice je jedním z témat, které Litva zdědila po předcházejícím irském předsednictví. TPD sice nepatří mezi hlavní litevské priority (ty jsou shrnuty v aktuálním Links Dossier), předsednictví se však chce na dokončení jejího projednávání také zaměřit.

Na schválení legislativy se bude spěchat především proto, že na začátku jara se již očekává začátek kampaně k volbám do Evropského parlamentu, jež se budou konat v květnu. Panuje přesvědčení, že legislativní návrhy, které se nestihnou projednat do konce roku, už nebudou mít šanci.

Litvu tak čeká mnoho úkolů a mezi nimi i množství dalších „nedodělků“, které zbyly po předchozích předsednictvích. Odborníci očekávají, že agenda litevského předsednictví bude náročnější, než je obvyklé. Lze prý totiž počítat s vrcholem aktivity jak v Evropské komisi, tak v Parlamentu.

Pobaltská země se bude muset zaměřit na vznikající ekonomickou a měnovou unii, bankovní unii či fiskální dohled. Vilnius se chce také soustředit na dokončování vnitřního trhu a posílení směrnice o službách. Mezi další priority pak patří opatření pro vznik jednotného digitálního trhu, zlepšení infrastruktury a dopravních spojení a dokončení vnitřního trhu s energií. Energetika jako taková patří mezi nejvýraznější priority předsednictví (EurActiv se tímto tématem zabýval ve článku z minulého týdne).

Dojednat, co se dá

Vzhledem k nabitému programu se Litva rozhodla pracovat především na těch důležitých legislativních návrzích, jejichž „dotažení“ je realizovatelné a které mohou přinést výsledky. S tím je v souladu i obecná tendence předsednictví menších zemí. Ty se podle odborníků snaží prosazovat především takovou agendu, která je spíše průchodná a ve prospěch většiny členských států.

Úspěch bude záviset také na schopnosti nalézt kompromis s ostatními evropskými institucemi, tedy Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Jak ve své analýze litevského předsednictví odhaduje poradenská společnost Grayling, v projednávání tabákové směrnice bude hrát výraznou roli vliv Evropského parlamentu. To by prý mohlo dojednání konečné pozice členských států ještě do konce letošního roku zkomplikovat. Předsednictví pak prý bude muset věnovat pozornost právě také dosažení co nejrychlejšího kompromisu s Parlamentem.

„Navzdory nepočetné administrativě se bude Litva snažit dosáhnout dobrých výsledků. Nebude to však záviset pouze na předsednictví nebo Radě samotné. Úspěch je úkolem pro všechny evropské instituce,“ řekl při zahájení litevského předsednictví velvyslanec Litvy při EU Raimundas Karoblis.

Kompromis za každou cenu?

Odpůrcům návrhu směrnice se nelíbí, že by se Litva mohla snažit dosáhnout kompromisu nad TPD za cenu rychlého schválení, které by předsednictví připsalo na účet další úspěch. Pokud by se totiž snažila přiblížit pozici členských států k postojům Komise a Parlamentu, oproti současnému názoru Rady by to mohlo znamenat zpřísnění regulace. Pozice předsednictví by podle nich neměla být ovlivněna postojem Komise a dílčích výsledků projednávání v Parlamentu.

Českou republiku bude na jednáních Rady zastupovat ministerstvo zemědělství, které má návrh směrnice za Česko v gesci. Jednání se prý budou účastnit i zástupci ministerstva zdravotnictví, které je spolugestorem.

Ministerstvo zemědělství přitom očekává, že z litevské iniciativy se žádné zásadnější body v postoji ke směrnici měnit nebudou. „Lze očekávat, že litevské předsednictví může přinést návrhy technického charakteru v dílčích oblastech, v zásadních politických otázkách však bude velmi pravděpodobně vycházet ze závěrů předchozího předsednictví,“ sdělila EurActivu mluvčí ministerstva Dana Večeřová.

Česko bude ke směrnici nadále zastávat skeptický postoj (EurActiv 29.3.2013). Podle Večeřové se pokusí prosadit úpravy v některých oblastech finální pozice Rady před samotným trialogem.

Jinak se na věc dívá rezort zdravotnictví, který ke směrnici dlouhodobě zastává odlišný názor než ostatní ministerstva (EurActiv 20.6.2013). Jak redakci řekla Dana Šalamunová z odboru komunikace, podle ministerstva zdravotnictví je návrh regulace tabákových výrobků žádoucí. „Nicméně podotýkáme, že gestorem návrhu je ministerstvo zemědělství,“ uzavřela.