Diskuse o konkurenceschopnosti MSP se zúčastní i komisař Verheugen

V Evropském domě v Praze se ve čtvrtek 6. března 2008 uskuteční diskuse o roli Evropské unie při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků globální ekonomice. Setkání se zúčastní i komisař pro podnikání a průmysl Günter Verheugen.

Jednotný vnitřní trhu Evropské unie a globalizace patří mezi zásadní faktory, které vytváří tlak na konkurenceschopnost evropských podniků. Přestože jsou intenzivní hospodářské soutěži vystaveny všechny podniky bez rozdílu, velké firmy se na rozdíl od malých a středních podniků (MSP) dokáží s těmito výzvami vypořádat snáze, například díky úsporám z rozsahu, schopnosti sjednat výhodnější smlouvy, apod.

Evropská unie proto ve svých politikách věnuje malým a středním podnikům zvláštní pozornost. Odstraňování překážek na vnitřním trhu v podobě administrativních a byrokratických bariér, které je součástí Lisabonské strategie, bere vždy v potaz dopady na MSP. Například nedávno přijatá pravidla pro výběr daně z přidané hodnoty na jednom místě (tzv. princip „one stop shop“) zjednoduší podnikání právě malým a středním firmám (více viz EurActiv 13.2.2008). Na MSP se zaměřuje i nedávno zahájená konzultace o tzv. „Aktu pro malé a střední podniky“ (viz EurActiv 8.2.2008)

Rozvoj malých a středních podniků je podpořen také z evropských fondů, ať již jde o strukturální fondy (v ČR například OP Průmysl a podnikání nebo OP Výzkum a vývoj pro inovace), nebo komunitární programy (např. Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace, kde je pro MSP vyhrazeno 60% rozpočtu).

Na to, jaké podmínky malým a středním podnikům vytváří v éře globalizace Evropská unie, se zaměří diskuse, která se uskuteční ve čtvrtek 6. března 2008 v Praze. Organizátorem setkání s názvem ,,Evropská unie jako přínos pro konkurenceschopnost malých a středních podniků v globální ekonomice“ je sdružení ANO pro Evropu, Zastoupení Evropské komise v ČR a odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR.

Nejvýznamnějším řečníkem bude bezpochyby evropský komisař pro podnikání a průmysl Günter Verheugen, který zde vystoupí společně s místopředsedou vlády pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou. Dalšími řečníky budou Jan Wiesner, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev a David Šeich, předseda Unie malých a středních podniků ČR.

Diskuse se koná 6. března 2007 od 8.45 do 10.15 v Evropském domě, Jungmannova 26, Praha 1.

Máte-li zájem se diskuse zúčastnit, můžete se zaregistrovat e-mailem na adrese registrace@anoproevropu.cz.

Mediálním parnerem diskuse je portál EurActiv.cz.