Digitální šampioni EU: kdo jsou a co chtějí

zdroj: Shutterstock; autor: Sergey Nivens

Přivést k počítačům, tabletům a smartphonům co nejvíc lidí a zařídit, že využívání nových technologií povede k rozvoji společnosti i ekonomiky. Tak lze zjednodušeně popsat roli takzvaných digitálních šampionů, kteří mají propagovat digitalizaci v jednotlivých členských zemí EU. Co všechno lze na poli digitalizace, digitálního vzdělávání a rozvoje digitální ekonomiky podniknout?

Digitální šampiony jmenují národní vlády členských zemí a EU náplň jejich práce se v různých státech liší. Společná je jim snaha o propagaci informačních a komunikačních technologií s důrazem na usnadnění spolupráce občanů, státní správy a dalších institucí a také snaha o informování veřejnosti ohledně digitálních možností.

Podívejte se na profily šampionů, které jsme zpracovali ve FACTSHEETU.

Iniciativa pro vznik pozic digitálních šampionů se zrodila v roce 2012 díky bývalému prezidentu Evropské komise Josému Manuelu Barrosovi a bývalé místopředsedkyni Neelie Kroesové. Funkce digitálního šampiona je čestnou funkcí, která nezakládá nárok na finanční odměnu ani náhradu vzniklých nákladů.

O co vlastně šampioni usilují? Podívali jsme se na priority, kteří každý z nich prosazuje.

E-vědomosti/dovednosti

Jednou z nejčastějších priorit digitálních šampionů je zlepšování digitální gramotnosti lidí a následně jejich větší uplatnění na trhu práce a ve světě obecně. Například irský vyslanec David Puttnam uvádí jako důvod pro vzdělávání v sektoru IT zvýšení zaměstnanosti mladých lidí. Cílem digitálních šampionů je nabídnout jednak vzdělávací kurzy, workshopy a semináře pro veřejnost, ale také vytvářet online platformy s užitečnými videi, ve kterých odborníci a IT nadšenci lidem jednoduchou formou vysvětlí základní fungování internetu ale i složitějších programů, aplikací nebo internetových služeb. Příkladem je rakouská platforma Digitalks, která si klade za úkol vzdělávat širokou veřejnost v oblasti digitálních médií. V rámci projektu uspořádala rakouská digitální šampionka Meral Akin-Heckeová přes padesát mezinárodních konferencí a workshopů.

E-vzdělávání

Druhým z nejčastěji kladených cílů digitálních šampionů je vzdělávání v oblasti IT. Důraz dávají jak na zlepšování IT dovedností a vědomostí učitelů, které budou následně předávat svým žákům, ale také na změnu učebních osnov. Usilují o vyšší zastoupení technických předmětů a matematiky ve školách. Prioritou některých státních vyslanců pro rozvoj digitálních médií je také protlačit inovace skrze vzdělávání. Příkladem je školní projekt slovenského digitálního šampiona Petera Pellegriniho (The School Dance), ve kterém musí účastníci sestavit tým, nahrát taneční video a vytvořit interaktivní plakáty na vystoupení. Cílem projektu je vytvořit mladou generaci kreativních lidí, kteří jsou vzděláni v oblasti IT. O interaktivní přístup ke vzdělání se snaží i francouzský digitální šampion Gilles Babinet s iniciativou Agir pour L’ecole, která si klade za cíl naučit žáky základy programování.

Online obchodování

Neméně důležitou prioritou je pro propagátory digitalizace podpora elektronického obchodování a umístění firem a společností na globální trh pomocí vlastních webových stránek a podobně. Chtějí firmám poskytnout vzdělání v oblasti digitalizace, a zvýšit tím jejich export a tržby. Rakouská digitální šampionka se domnívá, že online obchodování povede k větší prosperitě, firmy budou moci obchodovat v zahraničí, a tím se zlepší i ekonomická situace zemí. Španělský digitální šampion Andreu Veá se chce zasadit o větší podporu start-up platforem, které pomáhají začínajícím firmám s financováním. Rumunský digitální šampion Paul André Baran se prostřednictvím Rumunsko-americké nadace snaží o spolupráci mezi firmami z obou těchto zemí s cílem zlepšit podmínky pro budoucí podnikatele a jejich uplatnění na trhu práce.

Volně přístupné internetové připojení

Digitální šampioni usilují také o volně přístupné širokopásmové připojení, rozšíření sítě optických kabelů a rozšíření vysokorychlostního interneut. Český digitální šampion Ondřej Felix podporuje rozvoj cloudových technologií, které umožňují využívání počítačových technologií s připojením odkudkoli. Španělský propagátor digitalizace tvrdí, že všechna veřejná místa by měla nabízet lidem volné připojení k internetu. Připojení by se podle něj mělo stát hodnotícím kritériem pro výběr ubytování a lidé by se o absenci wi-fi měli dozvědět například z internetové aplikace TripAdvisor.

Digitální technologie pro každého

Velká část digitálních šampionů chce přivést k IT co nejvyšší počet lidí. Digitální technologie by měly být podle nich dostupné pro každého. Zvláštní pozornost proto věnují osobám ekonomicky nebo sociálně znevýhodněným. Někteří z nich se věnují dostupnosti technologií i pro seniory, zdravotně nebo mentálně postižené jedince. Německá vyslankyně Gesche Joostová studuje vztah mezi počítačem a jeho uživatelem. Na základě výzkumů vytvořila několik programů, díky kterým mají například lidé s demencí, neslyšící nebo nevidomí možnost přístupu do digitálního světa.

Digitální šampioni se rovněž snaží přilákat k oboru ženy. Finská vyslankyně Linda Liukasová kvůli tomu založila neziskovou organizaci Railsgirls.com, která si klade za cíl nadchnout ženy pro oblast digitálních technologií. Liukasová je chce přimet k tomu, aby internet samy vytvářely, a ne jen využívaly.

Digitalizace státní správy

Dalším velkým cílem šampionů je digitalizovat veřejnou správu v jednotlivých státech. Český vyslanec Ondřej Felix v České republice vede projekt e-Government, jehož cílem je využívání informačních technologií veřejnými institucemi pro zajištění výměny informací s občany, soukromými organizacemi a jinými veřejnými institucemi. Elektronizace by měla zlepšit komunikaci mezi státem a občany, zvýšit efektivitu vnitřního fungování a poskytování rychlých, dostupných a kvalitních informačních služeb.  

Programování – nový jazyk? PROČ by děti měly umět programovat?

Digitalizací státní správy chtějí vyslanci také zlepšit transparentnost zemí. Například španělský digitální šampion Andreu Veá-Beró podporuje projekty pro rozvoj transparentního vládnutí a zpřístupnění vládních dokumentů občanům. Portugalský vyslanec pro propagaci digitální technologie Antonio Murta chce prostřednictvím digitalizace státní správy bojovat proti šedé ekonomice země. Příkladem elektronizace institucí je i národní knihovnický program litevského digitálního šampiona Kęstutise Juškevičiuse.

Propagace IT sektoru

Hlavním úkolem digitálního šampiona je propagace digitálních technologií a zlepšení jejich obrazu mezi laickou veřejností. Změnit představu o IT se snaží bulharská vyslankyně Gergana Passyová. Prostřednictvím iniciativy The Future is Code chce přivést lidi k internetovým sítím informováním o výhodách pramenících z připojení k internetu. Veřejné debaty týkající se IT sektoru organizuje i lotyšský digitální šampion Reinis Zitmanis, který chce skrze média propagovat akce spojené s digitalizací. Belgická vyslankyně Saskia Van Uffelenová si zase předsevzala shromáždit všechny národní iniciativy v tomto sektoru a propagovat je.

Bezpečný internet

Zajištění bezpečnosti osobních údajů evropských občanů a posílení jejich důvěry v internet je stěžejní prioritou digitálních šampionů a zároveň podmínkou pro dokončení jednotného digitálního trhu. Předcházet chtějí také kybernetických útokům. Belgická šampionka vytvořila program Online Safety, který distribuuje školní materiál pro výuku dětí informující o možném zneužití jejich osobních údajů a dalších nebezpečích pramenících z užívání internetu, chytrých mobilních telefonů a nových technologií. Podpora takových projektů je mezi šampiony oblíbená. Na Slovensku existuje podobný program Sheeplive, v rámci kterého vznikají komiksy a počítačové hry s tématikou ochrany osobních údajů pro děti a mladistvé.

Autorka je spolupracovnicí redakce.