ČR žaluje Komisi kvůli povolenkám

zdroj: CreativeCommons.org

Česká vláda na svém mimořádném zasedání v pátek 25. května uvedla, že zažaluje Evropskou komisi kvůli objemu přidělených emisních povolenek. Komise v březnu rozhodla, že ČR dostane o 14,8% povolenek méně. Komise je přesvědčena, že Češi nemají u soudu šanci na úspěch.

Souvislosti:

Systém obchodování s emisními povolenkami představuje tržní nástroj, který má donutit velké průmyslové podniky snižovat emise oxidu uhličitého v členských zemích tak, aby EU splnila své závazky z Kjótského protokolu.

V rámci obchodovacího schématu s emisními povolenkami Komise přiděluje členským zemím určitý objem emisních povolenek. Ty určují, jaký objem emisí skleníkových plynů smějí průmyslové podniky v členských zemích v daném období vyprodukovat. Členské státy pak tyto povolenky přerozdělí mezi jednotlivé firmy. Pokud firmy vypustí do ovzduší více oxidu uhličitého, než jim dovoluje objem přidělených povolenek, musí si na trhu koupit na scházející povolenky od firem, které jich naopak mají přebytek. Cena dodatečných povolenek pro firmy představuje další náklady a tím je má motivovat k omezování vlastních emisí.

Tento systém ovšem funguje dobře jen za předpokladu, že objem povolenek, které Komise přidělí, není příliš veliký, jinak je výsledná tržní cena nízká a nemotivuje podniky ke snižování emisí. To se právě stalo v první fázi obchodování s emisními povolenkami, kdy v první polovině loňského roku vyšlo najevo, že většina států dostala více povolenek, než byly schopné vyčerpat. Jejich cena se v důsledku toho propadla. Mezi zeměmi, které měly objem povolenek příliš vysoký byla i Česká republika.

Aby zamezila opakování se této situace i druhé fázi obchodování pro roky 2008–2012 Komise zpřísnila pravidla pro alokaci emisních povolenek. O alokaci rozhoduje na základě návrhu členských zemí, výhledech hospodářského růstu a především cíli pro snižování emisí, který vyplývá z Kjótského protokolu.

Letos v březnu Komise zveřejnila alokační plány povolenek pro období 2008-2012. Česká vláda předložila Komisi návrh na povolenky v objemu 101,9 milionů tun emisí, ta však rozhodla o tom, že ČR dostane o 14,8% povolenek méně (86,8 milionů tun). Podobně seškrtala návrhy i většině ostatních členských zemí, s výjimkou Velké Británie, Francie a Slovinska.

Témata:

Alokované emise se české vládě od počátku nelíbí a dlouho se spekulovalo o tom, že by mohla podat na Evropskou komisi žalobu podobně, jako to již v únoru udělalo Slovensko, kterému Brusel návrh alokace rovněž seškrtal. Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman tuto možnost zmínil již před několika měsíci. Tento krok zdůvodnil obavami z nepříznivého dopadu na růst ekonomiky.

Na pátečním mimořádném zasedání vlády se spekulace potvrdily a ČR se se svou žalobou k Evropskému soudnímu dvoru přiřadilo po bok Slovensku. Ve stejný den o podání žaloby rozhodlo také Polsko a uvažuje o ní i Maďarsko. Země Komisi podezírají, že při výpočtu alokací postupovala diskriminačním způsobem oproti starým členským zemím. Přestože přidělené alokace Komise snížila většině členských zemí, průměrně bylo snížení vyšší v nových zemích – v Polsku o 26,7%, v Maďarsku o 12,4% a na Slovensku o 25,1%. V starých členských zemích bylo přitom snížení významně nižší. S výjimkou Lucemburska Komise v těchto zemích omezila alokace méně než o 10%.

Ministr průmyslu a obchodu je přesvědčen, že Komise „kvůli komplikovanému modelu výpočtu a špatným datům poškodila Českou republiku“. Podle analýzy, kterou si ministerstvo průmyslu a obchodu nechalo zpracovat, Evropská komise zejména podhodnotila odhad hospodářského růstu ČR v letech 2009-2010. Komise navíc podle zprávy MPO do objemu emisí, které ČR produkuje, započítala také emise z dopravy a domácností. Na ty se ale obchodování s povolenkami nevztahuje.

Evropská komise je přesvědčená o tom, že Česká republika nemá u Evropského soudního dvora šanci uspět. Podle tiskové mluvčí komisaře pro životní prostředí Stavrose Dinase Barbary Helfferichové, kterou cituje ČTK, Komise používá „u všech zemí stejná kritéria a jsme plně přesvědčeni o tom, že jsme nepostupovali diskriminačně vůči nikomu a že naše rozhodnutí u soudu obstojí“.

Od české žaloby Evropské komise se distancoval ministr životního prostředí Martin Bursík a požádal vládu, aby se jeho ministerstvo na přípravě žaloby nemuselo podílet. Připomněl, že v předchozí fázi české podniky na obchodování s emisemi vydělaly zejména kvůli vysokým objemům přidělených povolenek, které ani v jednom roce Česká republika nevyčerpala. Současný alokační plán schválený Komisí dává podle Bursíka českým podnikům dostatečnou rezervu, neboť umožňuje růst emisí o 1% ročně. Dosud emise rostly ročně jen o 0,5%, připomněl ministr.

Stanoviska:

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman pro Český rozhlas uvedl: „Jsem přesvědčen, že Evropská komise kvůli komplikovanému modelu výpočtu a špatným datům poškodila Českou republiku.“

„Emise vznikají zejména v průmyslové výrobě a Česká republika je dneska nejprůmyslovější zemí v celé Evropě. Náš podíl průmyslu na HDP je 33 procent, což představuje podstatně více než v ostatních zemích. A k té struktuře tvorby HDP bohužel Evropská komise nepřihlédla,“ dodal Říman.

Svaz průmyslu a obchodu rozhodnutí vlády přivítal: „Reakce vlády je vyvolána i pocitem, že EU postupuje mnohem tvrději vůči novým členským zemím, než ke starým. Náš názor je velmi podobný,“ uvedl ředitel sekce hospodářské politiky Svazu Boris Dlouhý.

Podle ministra pro životní prostředí Martina Bursíka může ovšem žaloba oslabit pozici ČR v době předsednictví v EU v roce 2009. V té době má probíhat totiž vyjednávání o pokračování Kjótského protokolu po roce 2012. Bursík se obává, že Komise nebude ČR v těchto vyjednáváních považovat za rovnocenného partnera pro vyjednávání nové globální dohody.

Ekologické organizace žalobu rovněž kritizují: „Bude to strašná ostuda. Český průmysl patří k evropským rekordmanům v exhalacích oxidu uhličitého a ministři, místo aby s tím něco dělali, se rozčilují, že Evropská komise nechce odkývat ještě další zvýšení znečištění. Přitom námitky věcně nedávají smysl. Vládní statistiky jasně ukazují, že ekonomický růst nevyžaduje větší a větší exhalace,“ uvedl pro ČTK Vojtěch Kotecký z Hnutí Duha.