ČR a dalších osm zemí hodlá zablokovat návrh určující počet žen ve vedení firem

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: stockimages.

Devět zemí včetně Velké Británie, Nizozemska a České republiky poslalo dopis adresovaný Evropské komisi, v němž se staví proti návrhu Komise, podle kterého by do roku 2020 zasedlo v dozorčích radách firem kotovaných na burze minimálně 40 procent žen. Informoval o tom britský list Financial Times.

Na začátku tohoto měsíce představila eurokomisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Reding návrh, podle kterého by do roku 2020 mělo zasedat v dozorčích radách firem kotovaných na burze minimálně 40 procent žen. Firmy, které toto nařízení nedodrží, by měly platit pokutu a hrozilo by jim, že se nebudou moci ucházet o státní zakázky a ztratí možnost čerpat státní pomoc.

Ne všechny státy však s tímto návrhem souhlasí. „Souhlasíme s názorem Komise, že ve vedení veřejně kotovaných společností, je stále příliš málo žen,“ píše se v dopise, který je adresovaný jak eurokomisařce Reding, tak i předsedovi Evropské komise Josému Manuelu Barrosovi.

Aby byla podobná opatření účinná, měla by být podle signatářů zaváděna na národní úrovni. „Proto nepodporujeme přijetí právně závazných opatření pro ženy ve vedení firem na evropské úrovni,“ uvádí dopis.

Pod dopis se podepsala Velká Británie, Nizozemsko, Malta a dalších šest členských států EU ze střední a východní Evropy včetně České republiky. Podle informací Financial Times nehodlají návrh podpořit ani Německo a Švédsko, které mezi signatáři dopisu chybí. Jedná se tedy o dostatečný počet států, který může návrh Evropské komise zablokovat.

Podle dat Evropské unie z ledna letošního roku můžeme nalézt ve vedení velkých evropských firem pouze 13,7 % žen. V České republice je to dokonce jen 8 %.

Proti kvótám se staví SP ČR i české manažerky

Proti plánovaným kvótám zaznívá kritika i z dalších míst. „Zvolený přístup Komise a návrh na stanovení právně závazných kvót není krokem správným směrem. Naopak, tento postup může být kontraproduktivní,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

„Jsme znepokojeni navrhovanými sankcemi, které by dopadly na evropské podniky v době, kdy napínají síly, aby se dostaly z recese. Nezatěžujme je novou svěrací legislativní kazajkou,“ dodal Hanák.

Proti zavedením kvót se postavily i některé Češky zastávající vysoké funkce ve vedení firem (EurActiv 13.7.2012).

„Každá ziskově uvažující firma si pracovníka do řídící funkce nevybírá dle pohlaví, ale dle jeho kvalit a zkušeností. Měli bychom tedy spoléhat na samoregulaci a nezavazovat firmy kvótami, které není možné naplnit z různých důvodů. Nemyslím si, že pozitivní diskriminace v tomto ohledu je tedy dobrým a jediným řešením,“ sdělila EurActivu ředitelka CEBRE Alena Vlačihová

„Jsem přesvědčena o tom, že schopné ženy se dokážou prosadit i bez kvót. Zdravotnictví se postupem let významně feminizovalo, i když ne do takové míry jako například školství. I tak to považuji v našem oboru za škodlivé,“ prohlásila nedávno ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Dana Jurásková.

Jak ženám pomoci?

Přestože většina odborníků se zavedením kvót nesouhlasí, shodují se na tom, že navýšení počtu žen ve vedoucích pozicích je potřebné.  „Vyvážené týmy složené z mužů i žen jsou mnohem výkonnější než třeba výhradně mužské týmy,“ tvrdí Michaela Chaloupková, ředitelka divize nákup a členka představenstva společnosti ČEZ.

S návrhem, jak toho docílit, přichází Alena Vlačihová z CEBRE. „Zvýšení počtu žen ve vedení firem má potenciál ovlivnit více faktorů. V České republice by k tomu mohly přispět především krátkodobé úvazky a efektivní infrastruktura předškolní péče o dítě. Právě skutečnost, že ženy musí zároveň pečovat o dítě, snižuje šanci, že se českým firmám stanovené 40% kvóty podaří naplnit.“