České podniky chtějí financovat studenty, chybí ale pravidla

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: graur razvan ionut.

Drtivá většina českých firem je ochotna ze svého rozpočtu sponzorovat studenty, kteří studují pro ně potřebné obory. Aby se tak stalo, je prý nutné, aby vláda nastavila potřebná pravidla a podniky k takovým krokům finanční motivovala, například je daňově zvýhodňovala. Alespoň to tvrdí Svaz průmyslu a dopravy ČR.

„Pokud by stát nastavil odpovídající pravidla, až osmdesát procent zaměstnavatelů by mohlo financovat studenty,“ uvedl Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). 

Podle statistik OECD (z roku 2010) patří spolupráce českých podniků a vysokých škol v celosvětovém měřítku k těm nejslabším. 

Firmy jsou prý ochotny zaplatit studentům stipendium v oborech, které jsou pro ně potřebné, ale narážejí při tom na chronický problém českého vzdělávacího systému. Tím je neexistence finanční motivace k intenzivní spoluprácí mezi českými univerzitami a průmyslem.  

K tomu by podle zástupců podniků výrazně napomohlo, kdyby pro ně vláda zavedla možnost daňových úlev. 

„Je třeba, aby firmy měly možnost odepisovat si investice za podporu vědy a výzkumu a jejich aplikovatelné výsledky,“ vysvětlil Rafaj. „Stát také zatím nebere v potaz skutečnost, že sedmnáct procent firem vyplácí stipendia pro studenty oborů, které potřebují, a to bez daňového zvýhodnění,“ doplnil. 

Podle něj český vzdělávací systém trpí také tím, že tu existuje nesoulad mezi systémem financování a fungováním univerzit a tím, co si žádá trh práce. 

„Zajištění dostatku technických odborníků pro průmysl netkví jen v racionalizaci systému školství, které by mělo být financováno z veřejných prostředků nikoli jen podle počtu studentů, nýbrž zejména podle uplatnitelnosti a jiných kvalitativních údajů, ale výraznými daňovými změnami,“ řekl Rafaj. 

Průzkum z roku 2008, který zpracoval SP ČR, poukázal na to, že více než dvě třetiny absolventů technických a ekonomických oborů nemá žádnou praxi a absolutně se nevyzná v tom, jak firmy fungují.