Česká ekonomika vévodí v exportu digitálních technologií, sama je neumí používat

zdroj: Pixabay.com

Vývoz ICT dosahuje v České republice 16 procent, průměr států evropské unie je přitom více než třikrát nižší. V přístupu na rychlý internet a především v používání nástrojů e-governmentu však země za vyspělými státy EU zaostává.

Česká ekonomika se výrazně prosazuje v digitální oblasti. „Přidaná hodnota HDP vyprodukovaná ICT sektorem je v České republice překvapivě o něco vyšší než v Estonsku a v roce 2012 činila 4,51 procentní podíl na HDP,“ říká Maria Staszkiewicz z Aspen Institute Prague, který zpracoval studii analyzující digitální ekonomiku v zemích střední a východní Evropy.

„Česko například vyváží nadprůměrné množství ICT zboží, které tvoří 16 procent z jeho  celkového exportu v porovnání s průměrem EU, který činí 5 procent. Naopak v oblasti e-governmentu zaostává. Online komunikaci s úřady využívá pouze 32 procent obyvatel, zatímco průměr EU je 46 procent a v Estonsku dokonce 81 procent,“ dodává Marie Staszkiewicz.

I když má již nyní Česko i další země střední a východní Evropy v této oblasti silné postavení, podle odborníků mohou v sektoru ještě výrazně růst. „Zatím nevyužitý potenciál střední a východní Evropy leží například ve velkém množství absolventů s inženýrským vzděláním – Česko, Polsko, Slovensko a Ukrajina jich mají v součtu ročně více než USA,“ říká ředitel varšavského Google Campus Rafał Plutecki.

Silnou pozici Česka v digitální sféře potvrzují také údaje Českého statistického úřadu. Předloni například dosáhl podíl sektoru ICT na hrubé přidané hodnotě 5,2 procenta, takže překonal nejen sousední Slovensko se 4,2 procenty, ale i Rakousko s 3,3 procenty, které v minulosti patřilo k inovativním zemím.

V Česku byla zaznamenaná například silná expanze služeb mobilních operátorů, které využívaly domácnosti v míře vyšší, než je průměr Evropské unie, nejen pokud jde o hlasové, ale zejména datové služby,“ vysvětlil analytik ČSÚ Jiří Kamenický.

Český internet se zadýchává

Jenže i v digitální oblasti platí, že doma není nikdo prorokem. Zatímco tuzemské firmy patří svojí produkcí i jejím objemem k evropské špičce, digitální infrastruktura, kterou využívají, nemůže těm nejlepším konkurovat. Z porovnání, které přinesla publikace ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru zveřejněná na sklonku loňského roku, vyplývá, že české sítě za vyspělými státy zaostávají.

V případě  pomalejšího připojení k internetu rychlostí 2 Mb/s a vyšší se české podniky umístily sice na devátém místě, vysoko nad průměrem EU28, u rychlého připojení s rychlostí nad 30 Mb/s se  Česko propadlo pod evropský průměr, stejně jako u přiojení k internetu rychlostí nad 100 Mb/s.

Přinést rychlejší infrastrukturu pro internet by měl v Česku Národní plán rozvoje sítí nové generace. „Naše práce na Národním plánu rozvoje sítí nové generace ve spolupráci s ICT sektorem běží přesně podle plánu a do konce června vládě tento plán předložíme. V půlce července potom opět v souladu s harmonogramem schváleným vládou a zejména kvůli úplné transparentnosti předložíme do veřejného konzultačního procesu data, která sbíral Český telekomunikační úřad a která mapují takzvaná bílá místa bez vysokorychlostního internetu,” uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Národní plán je nezbytným předpokladem pro další jednání s Evropskou unií o možnosti čerpat spolufinancování ve výši až 14 miliard korun pro rozvoj vysokorychlostního internetu.

Naopak pokud jde o  mobilní vysokorychlostní internet LTE patří Česká republika ve srovnání s ostatními členskými státy Evropské unie ke špičce. Po tom, co v roce 2014 mobilní operátoři v České republice několikanásobně zvýšili pokrytí signálem LTE, se v loňském roce díky dalším investicím úroveň pokrytí opět navýšila a zůstává tak nad evropským průměrem.

Celý článek naleznete na www.businessinfo.cz.