ČR a SR chtějí zmírnit nařízení REACH

zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Nadměrná regulace chemického průmyslu může mít negativní dopad na evropské hospodářství a poškozuje zejména malé podniky, varují Česká republika a Slovensko. Vlády obou zemí naléhají na evropské představitele, aby tyto důsledky uvážili při přezkoumávání nařízení známého pod názvem REACH.

Obavy České republiky a Slovenska jsou načrtnuty v dokumentu zaslaném Radě ministrů. Obě země v něm tvrdí, že menší podniky potřebují větší svobodu při plnění nařízení zvaného REACH (Registrace, evaluace a autorizace chemických látek). Podle této legislativy musí chemický průmysl prokazovat, že jeho produkty neohrožují zdraví ani životní prostředí.

Nařízení by mělo v roce 2012 projít revizí a očekává se lobbistická bitva (EurActiv 29.8.2011). Na jedné straně v ní budou stát zástupci průmyslu, kteří varují, že nařízení ohrožuje konkurenceschopnost. Proti nim se postaví organizace na ochranu zdraví spotřebitelů a životního prostředí, které požadují přísnější pravidla. Podobně tomu bylo předtím, než bylo nařízení v roce 2006 schváleno (EurActiv 1.12.2006).

„Uznáváme, že je důležité chránit spotřebitele, ale na druhou stranu musíme myslet také na konkurenceschopnost našich malých a středních podniků (MSP),“ řekl Dušan Jurík, přidělenec pro otázky konkurenceschopnosti při Stálém zastoupení Slovenské republiky při EU.

„Uvědomujeme si, jak je složité dosáhnout kompromisu mezi ochranou zdraví a životního prostředí a konkurenceschopností. Je na Komisi, aby takový kompromis nalezla,“ dodal.

Představitel Úřadu vlády ČR odmítl tvrzení, že Praha se snaží legislativu regulující chemický průmysl oslabit nebo zrušit.

„Mělo by být jasno v tom, že česká vláda se nesnaží odvolat REACH jako takový. Tvrdíme ale, že nároky vůči MSP by měly být přehodnoceny,“ řekl EurActivu pod podmínkou anonymity.

„Chápeme, jaké přínosy má REACH pro zdraví spotřebitelů a životní prostředí. Zároveň se ale chceme ujistit, že zejména v době ekonomické krize nedochází k omezování ekonomického růstu, ale naopak k jeho posilování,“ dodal.

Zátěž pro průmysl

Čeští a slovenští zástupci se minulý měsíc ve Stockholmu zúčastnili setkání představitelů evropských zemí, jehož cílem bylo prodiskutovat právě plánovanou revizi nařízení REACH.

Po schůzce vyzval český ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba Evropskou komisi k tomu, aby přehodnotila dopad nařízení na menší podniky. K iniciativě se připojilo také Slovensko, Rumunsko a Velká Británie a kladně ji ocenil i komisař pro průmysl a podnikání Antonio Tajani.

„Nařízení REACH si klade za cíl zajišťovat vysokou úroveň ochrany zdraví občanů a životního prostředí a současně zvýšení konkurenceschopnosti a podporu inovací. V kombinaci s oslabováním evropského hospodářství se ukazuje, že naplňování druhé priority je velmi obtížné a že pozice evropského chemického průmyslu oslabuje vůči rozvíjejícím se producentům zejména v Číně, Indii nebo v jižní Americe,“ uvedl Kuba ve svém prohlášení.

„Nařízení REACH znamená hlavně pro malé a střední podnikatele neúměrnou administrativní a finanční zátěž. Tak silnou, že řadu z nich přímo existenčně ohrožuje,“ dodal.

Česká republika disponuje vysoce vyvinutým průmyslovým sektorem, který vedle automobilového a strojírenského průmyslu zahrnuje i výrobu chemických látek. Také Slovensko je významným producentem automobilů a elektroniky.

Své obavy Česko a Slovensko představily minulý týden na zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Ve společném dokumentu mimo jiné uvedly, že „REACH má dopad nejen na chemický, ale také na zpracovatelský průmysl“.  Obě země také připomněly, že MSP představují 96 % evropských chemických podniků.

Podle Juríka nařízení v současné podobě znevýhodňuje evropské firmy, protože podléhají pravidlům, která se na podniky mimo EU nevztahují.

Svaz evropského chemického průmyslu (CEFIC) letos informovala o tom, že rozvíjející se ekonomiky předbíhají Evropu i Severní Ameriku v chemické výrobě a že v roce 2010 Čína a další asijské státy přilákaly třikrát více investic do chemického sektoru než západní země.

Velkou změnu nečekejte

Podpora státních představitelů by mohla posílit hlas průmyslového sektoru, který se potýká s odporem organizací podporujících zdraví spotřebitelů a ochranu životního prostředí.

Velké úpravy nařízení REACH však nelze očekávat. Zdroj z Evropské komise EurActivu řekl, že při revizi nařízení bude kladen důraz spíše na zpřísnění existujících pravidel než na celkové přepracování legislativy.

Po přísnějších předpisech volají evropské organizace na ochranu spotřebitelů včetně Evropského sdružení spotřebitelských svazů. Také Stálý výbor evropských lékařů (CPME) a Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec) naléhají na přijetí mnohem tvrdších opatření a zamezení používání chemických látek, které představují potenciální zdravotní rizika.