Bruselu se nelíbí protekcionismus členských zemí na trzích s energiemi

Komise dnes rozešle na padesát varovných dopisů členským zemím EU, v nichž vyjádří svou nespokojenost s tím, jak pomalu země liberalizují své trhy s elektřinou a plynem. Varování zřejmě dostane i ČR, která nezveřejnila podmínky pro účast zahraničních firem na domácím trhu.

Souvislosti: 

Evropská komise dnes učiní další krok v boji proti nedostatečné liberalizaci vnitřního trhu s energiemi. I když o vytvoření jednotného trhu s energiemi bylo rozhodnuto již v roce 2003, míra liberalizace trhů s elektřinou a plynem se v jednotlivých státech značně liší. Na jedné straně stojí země jako Velká Británie, jejíž trhy jsou do značné míry liberalizované a na druhé straně země jako Francie s patrnými rysy protekcionismu.

Varování členským státům přichází nedlouho poté, co Evropská komise vyjádřila svůj nesouhlas s ochranářskými praktikami Francie a Španělska, jež se v uplynulém měsíci snažily zabránit převzetí domácích energetických společností zahraničními firmami.

Témata:

Komisi se především nelíbí, že Evropané stále nemají možnost vybrat si vlastního distributora elektřiny nebo plynu. Z hlediska zajištění konkurenčního prostředí na těchto trzích je zapotřebí, aby byli právně oddělené distribuční firmy a výrobci energie. To ale zdaleka všude neplatí – francouzská společnost Suez je kupříkladu dominantním výrobcem energie v Belgii a zároveň vlastní i majoritní podíl v místní distribuční společnosti.

Tématem dopisů je i protekcionismus některých zemí na domácích trzích. Komisi se nelíbí zákony vydané ve Španělsku a Francii. Španělé nedávno přijali zákon, který umožňuje státu zamezit převzetí domácí společnosti zahraniční firmou. Také francouzská vláda vydala koncem loňského roku usnesení, které jí umožňuje chránit firmy před převzetím ze zahraničí.

Komise dále kritizuje skutečnost, že některé země nemají stále nezávislého regulátora pro oblast energetiky a regulované ceny jsou nespravedlivé.

Stanoviska:

Krok Komise vítá zejména Velká Británie, která již dlouhou dobu poukazuje na nedostatečné tržní podmínky na kontinentu. Nedostatek liberalizace je podle ní důvodem pro vysoké ceny energií na britských ostrovech.

Také České republice přijde podle Lidových novin varovný dopis. Brusel chce zjistit, jestli zákony ČR dostatečně umožňují vstup zahraničních investorů do distribučních sítí s elektřinou a jsou-li dodržovány principy rovné soutěže. Česká republika měla tato opatření publikovat na základě příslušné směrnice, ale neučinila tak. Podle Hospodářských novin v ČR však v současné době neexistují omezení pro nákup energetických firem cizinci, funguje nezávislý regulační úřad a distribuce energií je oddělena od přepravy a výroby.

Výtky Komise na adresu ČR patří podle Lidových novin mezi nejméně kontroverzní.

Další kroky:

Evropské státy dohoda z roku 2003 zavazuje k zajištění plnému otevření trhu s energiemi do června roku 2007. V té době by všechny domácnosti a firmy měly mít volnou ruku při výběru svého distributora energie.