Brusel se chystá zatřást s velkou auditorskou čtyřkou

Komisař pro vnitřní trh Michel Barnier; zdroj: Evropská komise.

Evropská komise dnes představí detaily návrhu, který má radikálně změnit způsob, jakým se v zemích Evropské unie provádějí audity. Změnami chce omezit konflikt zájmů mezi auditory a auditovanými firmami a v neposlední řadě snížit vliv velké čtyřky.

Komise má dnes zveřejnit návrh nařízení, které, pokud vstoupí v platnost, přinese auditorským firmám nová omezení. Francouzský komisař pro vnitřní trh Michel Barnier si od nových pravidel slibuje omezení potenciálního konfliktu zájmů a posílení kredibility auditorských firem. Ta v uplynulých letech vážně utrpěla, neboť během krize zkrachovala řada firem, jimž auditoři vystavili dobrá vysvědčení.

„Finanční krize poukázala na slabiny statutárního auditu, a to zejména u subjektů veřejného zájmu, což jsou subjekty, které se těší mimořádnému veřejnému zájmu z důvodu svého předmětu podnikání, své velikosti, počtu zaměstnanců nebo proto, že je na ně navázáno široké spektrum zájmových skupin,“ dočteme v návrhu nařízení, do kterého měl EurActiv možnost nahlédnout.

Pravidla začnou platit pouze v případě, že se na nich shodne kolegium evropských komisařů.

Velká čtyřka v ohrožení

Jedním z cílů evropské exekutivy je i omezení vlivu takzvané velké čtyřky – skupiny největších auditorských společností, které dominují globálnímu trhu. Jedná se o Deloitte, KPMG, Ernst & Young a PwC. Mimochodem, všechny zmíněné společnosti mají sídlo ve Spojených státech.

Barnier zjevně takovou koncentraci považuje za problematickou. „Trh je natolik polarizovaný, že je spíš výjimkou, když auditorem subjektu ve veřejném zájmu není firma z velké čtyřky. Ve většině členských států velká čtyřka provádí audit u více než 85 % velkých kotovaných firem,“ stojí v materiálu Komise.

Podobně jako auditorské společnosti se Komise nedávno zaměřila také na ratingové agentury, kterým rovněž dominují Američané.

Komise se podle pracovního návrhu chystá odstranit některá specifika auditorského trhu, která podle jejího názoru ovlivňují kvalitu auditu a potenciálně omezují hospodářskou soutěž.

Z dokumentu, který ještě může doznat změn, vyplývá, že Komise hodlá auditorským firmám zakázat poskytování dalších neauditních služeb svým klientům. Hodlá tím zabránit konfliktu zájmů, do kterého se auditor může dostat v případě, že svému klientovi zároveň poskytuje konzultantské služby.

„Statutární auditor, auditorská společnost nebo člen sítě auditorské firmy nebude mít dovoleno poskytování neauditních služeb (tj. jiných služeb než je audit a s ním související finanční audit) jím auditovaným subjektům,“ píše se v návrhu.

Rotace a společný audit

Největší zásah, který může chystaný návrh velké čtyřce uštědřit, spočívá ale v povinné rotaci auditorů. Komise tím chce předejít vzniku příliš dobrého vztahu mezi auditorem a jeho klientem, který by mohl negativně ovlivnit pravdivost výsledků auditu.

„Vzhledem k hrozbě vzniku příliš dobrého vztahu, který vyplývá z toho, že auditovaný subjekt desítky let opakovaně zadává audit stejné firmě, nařízení zavádí povinnou rotaci auditorských firem, k níž by mělo dojít maximálně po devíti letech,“ píše se v materiálu Komise.

A co víc, „s cílem zlepšit výběr mezi poskytovateli auditu by mělo dojít k zavedení společných auditů (povinnost jmenovat více než jednu auditorskou firmu, přičemž by alespoň jedna z nich nepocházela ze skupiny největších auditorských firem),“ dočteme se dále.

Podporou společných auditů se Evropská komise pravděpodobně snaží dát větší prostor alternativním poskytovatelům auditorských služeb v naději, že časem vedle velké čtyřky vyroste nová konkurence.