Brusel plánuje liberalizaci televizní reklamy

televize, reklama

Evropská komise dnes zveřejní plán liberalizace pravidel pro vysílání televizní reklamy, který nově povolí využití tzv. product placement.

Product placement je formou reklamy, kde se výrobek nebo služba umístí do filmu nebo pořadu, který sám o sobě nemá reklamní charakter. Využívání této – jedné z nejúčinnějších – forem reklamy je velmi rozšířené zejména ve Spojených státech, ale většina zemí EU jej zakazuje. Realizace plánu Komise by tuto reklamní techniku povolila v celé EU a přinesla by tím zvýšené zisky komerčním televizím, které čelí nové konkurenci ze strany digitálních a placených televizí a trpí také kvůli rostoucím prodejům zařízení, které umožňují divákům zbavit se klasické televizní reklamy. Využití product placement by mělo být vyloučeno ze zpravodajství, programů pro děti a z náboženských programů a jeho použití by mělo být oznámeno před začátkem programu.

Komisařka EU pro média Viviane Reding, která plán předkládá, předpokládá, že plán umožní vysílatelům lépe konkurovat v nové mediální éře. Proti plánu, který představuje největší zásah do směrnice Televize bez hranic od jejího vstupu do platnosti v roce 1989, se však staví další média. Představitelé tištěných médií a tzv. nových médií (provozovatelé internetových portálů, mobilní operátoři) se obávají snížení svých příjmů z reklamy.

Novela směrnice Televize bez hranic by se měla týkat i nových médií, což jejich představitelé odmítají a tvrdí, že v navrhnutém znění je nejasná a může způsobovat nejistotu a spory. Stejný názor zastává i komisař EU pro vnitřní trh Charlie McCreevy, který se vyjádřil, že návrh novely směrnice je nepřesvědčivý a může ztlumit rozvoj služeb nových médií.