Brusel chce zpopularizovat e-fakturaci

Evropská komise usiluje o to, aby se elektronický způsob podávání faktur stal v Evropě zcela běžným jevem. Pokud by se to podařilo, evropské společnosti ušetří miliardy eur, slibuje evropská exekutiva.

V případě, že se Evropské komisi podaří přesvědčit podniky, aby před papírovými fakturami upřednostnily faktury elektronické, ročně se ušetří kolem 40 miliard eur. Výhody elektronického způsobu fakturace jsou podle komisařů obrovské: nižší náklady na papír a poštovné a v neposlední řadě menší nároky na byrokracii.

Eurokomisař pro průmysl a podnikání Antonio Tajani je přesvědčen, že „elektronické faktury povzbudí celkovou konkurenceschopnost evropských společností, zvláště pak malých a středních podniků (SMEs; z angl. Small and Medium Enterprises).“

„E-fakturace skrývá potenciál výrazného zlepšení, a to jak pro společnosti a spotřebitele, tak pro evropský obchod jako celek,“ prohlásil komisař pro vnitřní trh Michel Barnier, který v této souvislosti poukázal především na „úspornost času a peněz.“

Ve zprávě, kterou Evropská komise zveřejnila před několika dny, se také dočteme, že v případě, že budeme posílat a přijímat faktury elektronickým způsobem, bude mít naše chování pozitivní vliv na ochranu životního prostředí. Například se tak výrazně sníží emise CO2, jež do ovzduší vypouští dopravní prostředek, který faktury vytištěné na papíru rozváží. Škodlivé emise by se tak mohly podle evropské exekutivy snížit až o milion tun ročně.

Malý podíl na trhu

I přes tyto nesporné výhody, které e-fakturace s sebou přináší, se ale Komisi nedaří evropské společnosti přesvědčit, aby začaly e-faktury skutečně využívat. Podíl elektronicky podaných faktur se ve členských státech pohybuje v rozmezí 3-30 % za rok, průměr tak činí 5 %.

Odhaduje se, že pouze milion z celkových 23 milionů společnosti, které působí na území EU, si elektronické fakturování osvojilo.

Cíl Komise je proto velmi ambiciózní – komisaři se tento trend pokusí zvrátit a chtějí, aby se podávání faktur prostřednictvím internetové sítě stalo do roku 2020 nejoblíbenější metodou.

Vzbudit zájem u SMEs je zásadní

Nejtěžší pořízení bude mít Komise pravděpodobně s malými a středními podniky, které v EU představují 99 % všech společností. Pouhých 22 % z nich totiž přiznalo, že elektronické faktury čas od času používá. Pro srovnání: u velkých podniků se toto procento pohybuje kolem 42.

Malé a střední podniky od používání e-fakturace odrazuje celá řada právních, technických a finančních překážek.

„Náklady na software nebo hardware a stejně tak na elektronickou transakci by měly být garantovány odpovídající a dosažitelnou cenou,“ zdůrazňuje Evropský úřad řemesel, obchodu a malých a středních podniků pro normalizaci (NORMAPME).

Nepříjemnosti, zejména při obchodování přes hranice, také způsobuje fakt, že právní podmínky pro podávání a příjem elektronických faktur si každý členský stát upravuje sám.

V zemích jako je Itálie, Finsko a Dánsko se vlády zavázaly k tomu, že ve státní správě zavedou povinnost podávat faktury elektronickým způsobem. Ve Švédsku už tento systém plně funguje. V ostatních zemích se o podobných iniciativách zatím jen diskutuje.