Brusel chce zjednodušit financování výzkumu a inovací

Evropská komise včera zahájila veřejnou konzultaci k budoucnosti evropských programů, jejichž prostřednictvím EU podporuje vědu, výzkum a inovace. Cílem je maximálně zjednodušit administrativu, odstranit zbytečné duplikace, ale také otevřít dveře malým a středním podnikům, které komplikované procedury často od žádosti o podporu odradí.

Další pokus o zjednodušení a zefektivnění způsobu, jakým Evropská unie podporuje základní i aplikovaný výzkum a jeho tržní uplatnění, je zde. Evropská exekutiva včera zveřejnila konzultační materiál k podobě financování výzkumu a inovací po roce 2013, kdy skončí současné programovací období. Prostřednictvím webových stránek Komise se k návrhům nyní mohou vyjádřit představitelé zájmových skupin i veřejnost. Text konzultace je prozatím k dispozici pouze v angličtině, ale časem by na webu měla přibýt i česká verze.

Hlavním cílem je zefektivnit financování ze čtyř programů, jejichž prostřednictvím Unie evropský výzkum a uplatnění jeho výsledků na trhu podporuje. Ze 7. rámcového programu pro výzkum (FP7), Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) a strukturálních fondů jde v současném programovacím období na podporu výzkumu a inovací celkem 143 miliard eur.

K účasti v konzultaci včera české vědce a podnikatele nepřímo vyzvalo také Ministerstvo průmyslu a obchodu. „Za snahou Komise stojí dlouhodobé oprávněné požadavky členských států i samotných podnikatelů a vědců na zpřehlednění celého systému podpory výzkumu, vývoje a inovací,“ řekl v tiskovém prohlášení ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Komise bude podněty prostřednictvím svých webových stránek přijímat do 20. května 2011 a závěry těchto konzultací zveřejní počátkem června. Legislativní návrhy pak hodlá představit do konce roku.

„Bude třeba zajistit, aby každý finanční nástroj přispíval k řešení velkých výzev, jimž dnes čelíme, ať už jde o změny klimatu, energetiku, potravinovou bezpečnost, efektivní využívání zdrojů, zdraví nebo stárnutí populace,“ uvedla evropská komisařka pro výzkum a inovace Máire Geoghegan-Quinn.

Mezi nedostatky současného systému evropských programů patří riziko duplikace podpory. Každý program se navíc řídí jinými pravidly, na jejichž složitost žadatelé často upozorňují.

Konzultační dokument, tzv. Zelenou knihu k Společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací, Komise představila krátce po summitu, který se měl (pokud by jej ovšem nezastínily události v Egyptě) věnovat právě inovacím. Komise také minulý měsíc podnikla některé kroky, které zejména malým a středním podnikům mají usnadnit přístup k financování ze 7. rámcového programu pro výzkum.

Návrh má zpoždění

„Ten plán má pořádné zpoždění,“ říká Ann Mettler, výkonná ředitelka bruselského think-tanku Lisbon Council. „Je třeba zrychlit přístup k fondům. Skutečně inovativní podniky přeci nebudou dva roky sedět a vyplňovat formuláře.“

Důležité podle ní bude měření výsledků a dopadů financování. Je třeba zajistit, aby peníze putovaly nejinovativnějším podnikům. „Pokud nepůjdou těm nejlepším, povede rozhazování peněz pouze k deformaci trhu,“ dodává.

Při poslední podobné konzultaci vyplnilo konzultační formulář Evropské komise na 1.700 organizací a jednotlivců. V nejbližších dnech Komise hodlá také vyhlásit soutěž o nejlepší jméno pro novou strategii, která prozatím nese titul „Společný strategický rámec“. Nový název má být prý „uživatelsky přívětivější“ a má zdůrazňovat orientaci na výzkum a inovace.