Brusel chce standardizovat služby, podnikatelé ale protestují

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor:

Návrh na vytvoření celoevropsky platných standardů v oblasti služeb, s kterým Evropská komise přišla minulý týden, nepřijali evropští podnikatelé právě nejvřeleji. Pochybnosti mají i obhájci práv spotřebitelů.

Standardizace služeb je jednou z dvanácti iniciativ Aktu o jednotném trhu, s nímž minulý týden vystoupila Evropská komise (EurActiv 14.4.2011).

Zatímco standardizace materiálů a výrobků má na evropské úrovni své pevné místo, standardy v oblasti služeb uplatňují jen některé členské země EU. Evropská komise nyní ale přišla s návrhem zavést standardizaci i do tohoto sektoru. Všeobecně uznávané standardy by podle ní usnadnily poskytování přeshraničních služeb.

Zástupce Komise pod podmínkou zachování anonymity uvedl, že „existují sektory, zejména v oblasti logistiky, kde je standardizace zapotřebí“. Standardizaci podle něj podporují i zástupci průmyslu. Spotřebitelé by touto cestou získali lepší představu o poskytovaných službách. „Získali by například záruku určité profesionality, rychlosti dodání i adekvátního výběru poskytovatele dané služby,“ řekl dále.

Měla by vycházet zdola

První reakce podnikatelů jsou ale spíše negativní. Za utváření standardů by podle nich měl být zodpovědný podnikatelský sektor a ne politici.

Luc Hendrickx z Evropského sdružení malých a středních podniků a řemeslníků (UEAPME) uvedl, že standardizace by měla „vycházet zdola“ a měl by jí iniciovat trh. V opačném případě podle něj malým a středně velkým podnikům hrozí další nárůst byrokracie.

Prezidentka Evropské aliance malých podniků (ESBA) Tina Sommer je ke standardizaci skeptická. „Standardizovat služby není dobrý nápad,“ prohlásila a vysvětlila, že „na to, aby byly malé podniky schopné navrhnout něco smysluplného, se vytváření standardů věnují až příliš málo,“ uvedla.

S pochopením se návrh nesetkal ani u velkých podniků. Guido Lobrano, který je poradcem evropské průmyslové asociace BusinessEurope pro vnitřní trh, si myslí, že se standardizací služeb by se mělo začít až ve chvíli, kdy po ní bude poptávka. „Standardizaci by měl iniciovat trh, měla by být dobrovolná a měla by mít maximálně mezinárodní rozměr,“ uvedl.

V současné době stanovuje Evropská unie standardy pouze u materiálů a výrobků. Vytvářením evropských norem je pověřen Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a specializované orgány, které jsou zodpovědné za vytváření standardů v oblasti elektroniky a telekomunikací.

Při vytváření standardů CEN spolupracuje s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Ta také v roce 2005 přišla s návrhem na zavedení norem v oblasti cestovního ruchu. Záměr tehdy narazil na odpor evropských poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, kteří podobně jako dnes podnikatelé argumentovali, že tvorba standardů musí vycházet zdola.

Nejásají ani obhájci práv spotřebitelů

S velkým nadšením návrh nepřijala ani sdružení, která na evropské úrovni hájí práva spotřebitelů. Sdružení BEUC sice takový nápad vítá, ale dodává, že je třeba proces vytváření standardů pečlivě monitorovat.

Mluvčí BEUC v této souvislosti myšlenky na zavedení všeobecně uznávaných norem v sektoru služeb označil za „pozitivní a dobré“, ale dodal, že by se na jejich vytváření měli podílet spotřebitelé. Sdružení se podle něj obává, že „o velké části standardizace budou rozhodovat politické orgány“.

Evropská asociace pro koordinaci zastoupení spotřebitelů při normalizaci (ANEC) se obává, aby na vytváření standardů neměly podniky až příliš velký vliv. „Podnikatelé mají motivaci, zdroje a znalosti. Všechny tyto faktory jsou pro vytváření standardů klíčové. Proto musíme mít záruku, že se spotřebitelé do tohoto procesu zapojí.“

Evropská komise se chce nejprve zaměřit na standardizaci služeb v sektoru dodavatelsko odběratelských služeb. Jednat by se mělo například o logistiku nebo správu budov a majetku (facility management). Standardizace by se ale časem měla rozšířit i do dalších odvětví.